På skolebænken med SDG Invest: Erhvervsledere skal lære om FN’s verdensmål

Mens de fleste svedte i sommervarmen, dygtiggjorde en række erhvervsledere sig på et af de mange kurser, Københavns Universitet via Copenhagen Summer University tilbyder henover sommeren.

Anne-Louise Thon-Jensen fra SDG Invest holdt oplæg ved kurset om FN’s 17 verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering. Her blev deltagerne opdateret på viden omkring verdensmålene og deres internationale status og danske implementering, samt hvorledes forskellige organisationer og virksomheder arbejder med verdensmålene. Deltagerne fik tilmed en SDG-værktøjskasse, som skal hjælpe dem til at fremme implementeringen af FN’s Verdensmål og derved være med til at sikre en global bæredygtig udvikling frem mod 2030.

Vi har brug at flere virksomheder arbejder med FN’s 17 verdensmål
SDG Invest underviser erhvervsledere, da vi vil have endnu flere med på rejsen mod en bæredygtig omstilling. Investorer er altid kærkomne, men vi ser gerne, at flere virksomheder kommer med på agendaen, så vi kan tilføje dem til vores portefølje. I skrivende stund er det kun 59 ud af 65.000 børsnoterede virksomheder på globalt plan, der slipper gennem nåleøjet efter SDG Invests strenge krav til både bæredygtig og finansiel performance. Vi skal derfor have endnu flere virksomheder til at levere på en bæredygtig forretningsstrategi.

Bæredygtighed er benhårdt arbejde
At arbejde med verdensmål er ikke nemt. Det er at arbejde med den tredobbelte bundlinje, som John Elkington beskrev i 1997. Denne udstikker en retning for hvorledes virksomheder kan måle deres performance på alle de bundlinjer, der vedrører virksomhedens interessenter dvs. personer, organisationer mm., der har interesse i virksomheden. Her taler vi om den økonomiske bundlinje for profitten, den sociale bundlinje for personer og den miljømæssige bundlinje for planten. Det kræver ambitiøse KPIer, initiativer og rapportering om fremskridt og udfordringer. Især rapporteringen på bæredygtighed er vigtig for os som investorer, da vi benytter denne information på lige fod med den økonomiske rapportering.

Erhvervsledere skal gå forrest
Virksomhedsledere skal turde at gå forrest og være innovative, hvis de vil arbejde med FN’s 17 verdensmål. De skal med andre ord tage bæredygtigt lederskab. I SDG Invest har vi derfor valgt at have stort fokus på netop bæredygtigt lederskab, når vi skal udvælge virksomheder til vores portefølje. Det skyldes, at vi oplever, at mange virksomheder ikke lever op til de forventninger, de sætter for den bæredygtige dagsorden. Vores analyse af lederskab inkluderer en lang række parametre, som virksomhederne skal præstere på for at score højt i analysen. Fælles for lederskabsparametrene er, at de er svære at arbejde med, men samtidig er afgørende for at vi kan indfri de 17 verdensmål. Disse parametre indebærer bl.a. implementering af cirkulære forretningsmodeller, udvikling af nye produkter til ”bottom of the pyramid” segmentet og ansvarlig skattepolitik og land-for-land-rapportering, for at nævne nogle eksempler.

Vi håber at se mange flere virksomheder, der efter dette kursus, kommer med på rejsen og på sigt kan findes i vores portefølje.

Anne-Louise Thon holder oplæg om SDG Invest og bæredygtige investeringer for erhvervsledere ved Copenhagen Summer University.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder