PRESSEOMTALE

Udvalgte artikler om SDG Invest

“Tænketank: Grønne fonde lever ikke op til navn og signalværdi”

Børsen / 27.08.2021

“Eu­ro­pæ­i­ske ak­tier kan stå til et stærkt co­me­ba­ck: “Det er Eu­ro­pas sid­ste chan­ce for ikke at sak­ke bag USA og Ki­na””

Børsen / 08.07.2021

“Brister boblen?”

P1 / 3.5.2021

“Ka­pi­tal­for­val­ter: Tjek om du har pla­stik i din ak­tiepor­te­føl­je – der er både ri­si­ko og in­ve­ste­rings­mu­lig­he­der”

Børsen / 23.04.2021

“Det var nyt, og vi var omgivet af skeptikere”

Sustain Report / 8.4.2021

“Hun gør bæredygtig forretning målbar på 45 punkter”

Børsen / 8.3.2021

“5 skarpe til ugens impact-investor: Anne-Louise Thon-Jensen”

Bootstrapping / 26.01.21

“Guld var en fan­ta­stisk in­ve­ste­ring, lige ind­til det vend­te: “Jeg kan ikke tåle at se no­get glim­te som guld uden at tæn­ke: Oh no””

Børsen / 26.12.20

“Vestas var blandt de første med stemplet ‘bæredygtig aktie’ – men ekspert ser alvorlige udfordringer”

Børsen / 17.07.20

“Der­for kan et sel­skab fra en stærkt foru­re­nen­de og pro­ble­ma­tisk sek­tor få stemp­let “an­svar­lig” og “bæ­re­dyg­tig”

Børsen / 01.07.20

“Det er ble­vet com­me il faut at tro på bæ­re­dyg­tig­hed”

Børsen / 18.05.20

“Her er tre in­ve­sto­rers ni fa­vo­rit­ter blandt FN’s 17 ver­dens­mål”

Børsen / 29.01.20

“Investorer holder øje med verdensmålsiværksætterne: Beviset på, at det kan lade sig gøre”

Berlingske / 17.01.20

“Grøn­ne ak­tie­fon­de sky­der op og kap­pes om an­svar­li­ge in­ve­sto­rer”

Børsen / 09.12.19

“Anne-Louise Thon investerer grønt på vegne af 400 små og store investorer”

Politiken / 30.10.19

“Anne-Louise droppede karriere i London og flyttede til Afrika: “Mit liv gav simpelthen ikke nok mening””

Berlingske / 05.08.19

“Ny investeringsfond med FN’s verdensmål i fokus drøner forbi konkurrenter i afkast” 

Børsen / 5.7.2019

“Virksomhederne skal drive den bæredygtige omstilling”

Sustainreport.dk / 7.2.2019

“Verdensmål – “Vi mangler stadig, at folk vender den store tanker””

360* / 11.06.2018

“Danskernes favoritaktier dumper både på afkast og ansvarlighed”       

Børsen / 27.02.2018

“De første 200 millioner er investeret i FN’s ånd”                            

Frederiksborg Amts Avis / 27.02.2018

“Millionerne strømmer ind i ansvarlige investeringer”      

Børsen / 20.02.2018

“Ny kapitalforening med ansvarligt fokus henter kvart mia. på en måned”

Finanswatch / 20.02.2018

“Kapitalforening vil investere i opfyldelsen af FN’s verdensmål”

Finanswatch / 22.01.2018

“SDG Invest først med ansvarlige investeringer”             

Børsen / 22.01.2018

“Dansk kapitalforening specialiserer sig i FN’s Verdensmål”

Globalnyt / 23.01.2018

“SDG Invest vil investere i FN’s verdensmål”                     

CSR.dk / 23.01.2018

PRESSEFOTOS

Anne-Louise Thon
Anne-Louise Thon
Investeringskomité for SDG Invest
Medstifter af SDG Invest og partner og stifter af SDGlead
Kristian Kjer
Kristian Kjer
Investeringskomité for SDG Invest
Medstifter af SDG Invest og adm. direktør og partner i StockRate Asset Management
Barbara Scheel
Barbara Scheel
Bestyrelsesforkvinde
Camilla Bredholt
Camilla Bredholt
Bestyrelsesmedlem
Teis Knuthsen
Teis Knuthsen
Bestyrelsesmedlem
Charlotte Stokkeby
Charlotte Stokkeby
Bestyrelsesmedlem
Kim Høibye
Kim Høibye
Bestyrelsesmedlem

FÅ MÅNEDLIG INFORMATION FRA SDG INVEST

Få information og nyheder om selskaber der går forrest, når det gælder SDG mål. Følg med i de selskaber som SDG Invest har investeret i.