HVAD ER SDG?

17 SDG-mål for bæredygtig udvikling

SDG står for Sustainable Development Goals og er FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, der har til formål at fremtidssikre vores planet og livet for vores kommende generationer.

Med FN som tovholder blev målene i 2015 fastlagt blandt de 193 medlemsstater. Helt konkret er det formuleret i 17 mål, som opstiller guidelines og måltal for virksomheder, institutioner og stater, der skal sikre, at vi får en mere bæredygtig verden inden 2030.

Også privatpersoner ønsker at tage del i denne omstilling. Private ventes, både som forbrugere og investorer, at søge mod selskaber med et bæredygtigt værdigrundlag og ansvarlig adfærd. De vil i stigende grad købe og investere hos bæredygtige virksomheder og kræve, at deres pension og anden opsparing placeres ansvarligt.

Det er på denne baggrund, at vi har etableret SDG Invest. For bæredygtig adfærd og økonomisk værdiskabelse kan sagtens kombineres.