EU Parlamentet adopterede i årets første måned en ny lov, der bliver et direktiv for medlemslandene. Direktivet skal forbedre produktmærkning og forbyde brugen af vildledende miljøpåstande. Det skal være langt mere gennemskueligt for forbrugere at forstå, hvor bæredygtige eller miljøvenlige produkter som fødevarer, rejser og tøj i virkeligheden er.

I midten af januar 2024 adopterede EU Parlamentet et nyt direktiv, der vil forbyde greenwashing og vildledende produktinformation. Den nye lov er med til at beskytte forbrugernes rettigheder og hjælpe med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

“Greenwashing” henviser til situationer, hvor virksomheder forsøger at skabe indtryk af, at de er mere engagerede i at beskytte klimaet eller miljøet, end de reelt er, gennem markedsføring, kampagner eller andre initiativer.

Det nye direktiv implementerer forskellige foranstaltninger for at forhindre greenwashing. Lovgivningen inkluderer et forbud mod generiske eller vildledende miljøpåstande om produkter. Fremadrettet vil kun bæredygtighedsmærker baseret på godkendte certificeringsordninger eller etableret af offentlige myndigheder være tilladt.

For at opnå mere præcis og pålidelig markedsføring vil den nye lov lægge vægt på korrekthed og pålidelighed. Direktivet fokuserer på at tydeliggøre mærkningen af produkter og forbyde brede miljøpåstande som “miljøvenlig”, “naturlig”, “bionedbrydelig”, “klimaneutral” eller “eco”. Reglerne for brugen af bæredygtighedsmærker vil blive skærpet for at sikre, at de kun er baseret på officielt anerkendte certificeringsordninger eller er etableret af offentlige myndigheder.

Under den nye lovgivning vil det ikke længere være tilladt at fremsætte generiske miljøpåstande og andre vildledende oplysninger om produkter. Dette indebærer, at virksomheder ikke længere kan benytte sig af unøjagtige eller tvivlsomme påstande vedrørende et produkts miljømæssige karakteristika uden tilstrækkelig dokumentation. Alene bæredygtighedsmærker, der enten er baseret på officielt godkendte certificeringsordninger eller er etableret af offentlige myndigheder, vil være tilladt.

Yderligere vil EU introducerer et nyt mærke, der indikerer en forlænget garantiperiode. Dette initiativ øger gennemsigtigheden og assisterer forbrugerne i at træffe mere informerede valg, når de foretager køb af produkter. Derfor er et vigtigt mål med den nye lov er at få producenter og forbrugere til at fokusere mere på varigheden af varer.

De nyeste regler inkluderer også ekstra bestemmelser, der forhindrer grundløse påstande om produkters holdbarhed. Det vil for eksempel være forbudt at postulere, at en vaskemaskine kan klare 5.000 vaskecyklusser, hvis det ikke, under normale omstændigheder, er sandt .

Reglerne retter også fokus mod praksisser, hvor producenter opfordrer til udskiftning af forbrugsstoffer tidligere end strengt nødvendigt, hvilket ofte ses med blækpatroner til printeren, for eksempel. Derudover vil det ikke være tilladt at markedsføre varer som reparérbare, når de i virkeligheden ikke besidder de nødvendige egenskaber eller design for effektiv reparation. Disse tiltag har til formål at styrke forbrugerbeskyttelsen ved at sikre, at påstande om produkters holdbarhed og renovérbarhed er korrekte og troværdige.

Gennem det nye direktiv får forbrugerne i EU mulighed for at vælge produkter, der er mere robuste, kan repareres og er bæredygtige, takket være pålidelig mærkning og reklame. Det mest afgørende er, at virksomheder ikke længere kan vildlede folk ved at påstå, at plastflasker er gode, fordi virksomheden har plantet træer et sted – eller sige, at noget er bæredygtigt, uden at uddybe hvordan.

EU fremhæver, at investeringer i projekter der styrker klimaet og miljøet stadig er velkomne, men virksomheder kan ikke længere vildlede forbrugerne ved at antyde, at et produkt er godt for klimaet, fordi virksomheden har plantet træer et sted i verden.

EU mener, at dette er en stor succes for miljøet, klimaet og forbrugerne. Europas forbrugere spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling ved at træffe informerede valg baseret på sandfærdig information om produkters egenskaber.

Direktivet sætter nye krav om ansvarlig markedsføring. Mange af virksomhederne i SDG Invests portefølje, der sælger og markedsfører forbrugerprodukter, har allerede implementeret gennemsigtig og ansvarlig markedsføring, men direktivet vil med sikkerhed styrke indsatsen for at blive endnu tydeligere i kommunikationen af virksomhedernes virke.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder