Markedsudviklingen for august måned

Udviklingen på aktiemarkederne har i august måned været præget af bekymringer omkring den stigende inflation, hvor vi i øjeblikket ser flere af verdens økonomier, skrider frem mod tocifrede inflationsniveauer. Herudover bidrager centralbankernes varslinger omkring aggressive rentestigninger til den negative stemning på aktiemarkederne. Den stadig eskalerende krise på energiområdet lægger ligeledes en stor dæmper på aktiemarkederne, og samlet er samtlige aktieindeks verden over faldet tilbage.

Ser vi på verdensaktieindekset MSCI World har der i august måned været en tilbagegang på -2,4%, og indekset ligger år-til-dato med et afkast på -7,9% målt i danske kroner. De amerikanske aktiemarkeder har ligeledes mærket den nervøse stemning hos investorerne, og her er det toneangivende indeks S&P500 faldet med -2,0% i august måned og år-til-dato på -6,0% målt i danske kroner. Lidt værre ser det ud i Europa, hvor afkastet i Stoxx 600 i august måned er på -5,2% og år-til-dato er på -14,9% målt i danske kroner. Vender vi blikket mod vores egen forening SDG Invest er afkastet i august måned på -5,7% og år-til-dato på -14,2%.

Centralbankernes bekæmpelse af inflation

I august måned blev det længe ventede centralbanktopmøde i Jackson Hole i USA afholdt. Hovedfokusset for mødet er at sikre, at den høje inflation skal under kontrol. Mødet resulterede i, at begge centralbanker, herunder den amerikanske og europæiske centralbank, vil hæve renten betydeligt inden for de næstkommende måneder. Denne aggressive udmelding medvirker til en ny bølge af pessimisme på aktiemarkederne. Fed ønsker at reducere inflationen, og dette risikerer at lede til svagere økonomisk vækst og et svagere arbejdsmarked. Den amerikanske jobrapport for august måned viste dog, at der fortsat et stærkt arbejdsmarked i USA, hvilket indikerer, at renteskruen kan strammes hårdere. Der er dermed lagt op til endnu en kraftig rentestigning på 0,75 %-point på det kommende FED-møde i slutningen af september måned.

Omlægninger i porteføljen

Vi har i august måned foretaget en omlægning i porteføljen. Der er købt to nye selskaber; Trane Technologies og AAB Ltd, så SDG-porteføljen nu består af 63 selskaber.

Trane Technologies (TT) er et amerikansk industriselskab med domicil i Irland. TT fremstiller en bred vifte af HVAC-udstyr (Heat, Ventilation, Aircondition, Control). Virksomheden leverer både til private og erhverv, som eksempelvis kontorbygninger, datacentre, transport, supermarkeder med videre. TT har stærke pengestrømme og med en stærk solid og stabil fordeling af egenkapital og gæld. Ser vi på virksomhedens bæredygtige tiltag, så har TT særligt fokus på bæredygtighed relateret til klima og miljø. Virksomheden har godkendte Science-Based Targets for near-term, long-term og net-zero. Endvidere de har et mål om at muliggøre, at deres kunder kan spare en million ton CO2 inden 2030. Virksomheden arbejder ligeledes strategisk med SDG målene og med fokus på cirkulær økonomi.

ABB er et svensk-schweizisk selskab der fremstiller løsninger til elektrificering, robotteknologi, industriel automation og elnet. Virksomhedens kundebase består af en bred vifte af forskellige industrier. Historisk set har ABB leveret en stærk vækst over tid, og har ligeledes et stærkt økonomisk fundament med solide pengestrømme. Virksomhedens produkter bidrager direkte til den grønne omstilling, især gennem teknologi og infrastruktur til ladning af el-biler. ABB har Science BasedTargets i nearterm og afventer godkendelse af deres net-zeromål. De har mål om net-zero i henholdsvis scope 1 (direkte udledning) og scope 2 (indirekte udledning) inden 2030. Derudover vil ABB hjælpe deres kunder med at fjerne 100 megatons CO2. Virksomheden arbejder mod at få en cirkulær forretningsmodel, hvor 80% af produkter har integreret cirkulære principper i en eller anden form.

Fasthold din investeringsstrategi

Vores anbefaling er fortsat, at man holder fast i sin investeringsstrategi særligt i nuværende scenarie. Vi anerkender, at der er adskillige usikkerheder på aktiemarkederne, som medfører nervøsitet blandt investorerne, Men vi vurderer også fortsat, at der er attraktive afkastmuligheder at hente på den lange bane. Hvis du har spørgsmål til din portefølje, eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder