Velkommen til Danmarks mest bæredygtige kapitalforening

Det har været en spændende tid, siden vi lancerede kapitalforeningen i starten af februar 2018. Vi har oplevet en stor interesse fra både investorer og medier, og vi er glade for at så mange mennesker vil være med til at fremme investeringer i verdens mest bæredygtige selskaber, uden at gå på kompromis med afkastet. Og med Finanstilsynets snarlige detailgodkendelse, kan vi invitere endnu flere investorer med ombord og øge investeringerne i de virksomheder, der arbejder målrettet mod at løse de globale udfordringer.

Vi bringer dig de gode historier fra virksomhederne

Bæredygtighed bliver ofte beskyldt for at være et diffust begreb og det kan som investor være svært at gennemskue, hvad der, udover det finansielle afkast, kommer ud af ens investeringer. Derfor vil vi i hvert nyhedsbrev bringe dig historier fra de virksomheder du investerer i gennem SDG Invest. I denne udgave af vores nyhedsbrev tager vi dig med til Finland, hvor virksomheden UPM bruger cirkulær økonomi og ansvarlig skovdrift til at fremme verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion og verdensmål 15 Livet på land. Samtidig har UPMs arbejde med cirkulær økonomi åbnet op for nye forretningsområder og dermed styrket virksomhedens langsigtede indtjeningsevne. En investering i UPM er dermed god for både miljøet og for pengepungen – helt i overensstemmelse med investeringsfilosofien hos SDG Invest.

Vi holder dig opdateret på nyheder og events

Med nyhedsbrevet holder vi dig opdateret om alt vedrørende kapitalforeningen og bringer dig nyheder inden for bæredygtige investeringer. Samtidig vil vi også fortælle hvor du kan møde os rundt omkring i landet, når vi tager ud og fortæller om vores arbejde med løse de globale udfordringer gennem dine aktieinvesteringer i SDG Invest.

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. God læselyst!

De bedste hilsner,

Karin Verland
Bestyrelsesformand

Karin Verland
Bestyrelsesformand

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder