’Net zero’ strategier må ikke kun handle om at købe grønt aflad

D. 5. juni 2020 blev FN-kampagnen “Race To Zero” søsat med det formål, at få økonomiske aktører til at tage klima- og miljømæssigt lederskab efter COVID-19. Kampagnen opfordrer en lang række økonomiske aktører til at påbegynde den svære og ambitiøse vej mod klimaneutralitet i 2050. En målsætning som ifølge FN’s klimapanel, er en forudsætning for at vi holder den globale temperaturstigning under 1,5 grader celsius.

Siden kampagnens opstart har mere end 452 byer, 22 regioner, 1.101 selskaber, 45 investorer og 549 universiteter forpligtet sig til målet om at være CO2-neutrale i 2050. Disse aktører, tilslutter sig hele 120 lande, der har sat sig samme målsætning via Climate Ambition Alliance. Samlet dækker disse aktører nu næsten 25% af den globale CO2-udledning og over 50% af global BNP.

For at opnå CO2-neutralitet må man ikke udlede flere drivhusgasser end man kan kompensere for ved et tilsvarende CO2-optag. Det kan for eksempel være via plantning af mere skov, så der er flere træer til at optage CO2 fra atmosfæren eller ved finansiering af tiltag, der skal reducere drivhusgasser. I SDG Invest støtter vi stærkt op om, at virksomhederne sætter sig ambitiøse CO2-mål, der overholder Parisaftalens målsætninger, men vi er også skeptiske over for virksomheders brug af såkaldt CO2-kompensation til at opnå deres resultater. Vi opfordrer derfor vores virksomheder til at sætte Science-based-targets, hvor der er fokus på nedbringelse af virksomhedens egen CO2 udledning i produktionen og værdikæden. Det er her, vi mener virksomhederne skal lægge deres primære fokus og ikke blot ty til en løsning om at købe klimakompensationer hos tredjeparter. Der er ingen tvivl om, at vi ikke kommer i mål med en CO2-neutral målsætning i 2050 uden vi planter ny skov, forsker i nye teknologier og laver CO2-optagende løsninger, men virksomhederne bør først og fremmest fokusere på at lave deres egen produktion og produkter CO2-optimale. Faren ved at have for meget fokus på at købe sig til aflad, er at virksomhederne netop ikke får ryddet op i egen butik. 

I SDG Invest porteføljen tager 34% af selskaberne del i ”Race to Zero” kampagnen. For at tage del i kampagnen skal selskaber følge fire trin:

  1. Pledge – CEO skal afgive løfte om klimaneutralitet. 
  2. Plan – Virksomhederne skal fremlægge en plan for at nå målet.
  3. Proceed – Virksomhederne skal hurtigst muligt søsætte konkrete handlinger.
  4. Publish – Virksomhederne skal fremlægge deres resultater, fremskridt og evt. udfordringer årligt. 

Et af disse selskaber er Nestlé, som netop har offentliggjort deres handlingsplan for at blive klimaneutrale inden 2050.

Nestlé har udregnet sit CO2 aftryk med udgangspunkt i data fra 2018. Her kunne de konstatere, at scope 3-udledninger (udledninger i værdikæden uden for virksomhedernes direkte kontrol) udgjorde ca. 95% af selskabets totale CO2-aftryk, hvorfor handlingsplanen særligt er målrettet leverandørkæden og selskabets indirekte udledninger. Planen har fokus på otte forskellige hovedområder – herunder bæredygtig landbrugspraksis og reetablering af skovområder, grønnere produkter og fødevarealternativer, innovativ emballage og såkaldt ’carbon capture’ hvor CO2 suges ud af atmosfæren. Planen skal sikre, at Nestlé opnår 50% CO2-reduktion på tværs af scope 1, 2 og 3 i 2030, og altså klimaneutralitet i 2050. Du kan læse hele planen her.

Hos SDG Invest håber vi på at se endnu flere selskaber, der deltager i transformationen mod en CO2-neutral økonomi, hvor der er fokus på optimering og investering i egen værdikæde. Det kræver som minimum, at selskaberne forpligter sig, men i særlig grad at de nedsætter en konkret handlingsplan, der er baseret på videnskab og virksomhedens egen virke.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder