Nervøsitet og uro prægede aktierne i april måned, hvor samtlige af de globale aktiemarkeder oplevede faldende kurser. Den optimisme, der har præget markederne i de seneste måneder blev erstattet af usikkerheder omkring geopolitiske spændinger i Mellemøsten og skepsis omkring de pengepolitiske udsigter hos centralbankerne.

Månedens highlights

  • SDG Invest faldt i april måned

  • Geopolitisk usikkerhed var i fokus

  • Indeværende regnskabssæson blødte den negative stemning lidt op

  • SDG Invest har købt et selskab til porteføljen

Markedsudvikling i april

I april måned oplevede aktiemarkederne nedgang efter mange måneders kursstigninger, og samtlige aktiemarkeder mærkede den negative stemning. Det ligevægtede verdensaktieindeks faldt det med -2,49% i april måned (før omkostninger). Vender vi blikket mod de amerikanske aktier, så leverede S&P500 et afkast på -3,04% for måneden (før omkostninger). Den negative stemning var ligeledes at spore i Europa, dog noget mere afdæmpet. Her leverede de europæiske selskaber, målt på Eurostoxx 600 et afkast på -0,81% i april (før omkostninger).

Den positive stemning vi hidtil har set i Japan, stoppede også i april måned, hvor Nikkei 225 faldt med -6,55% (før omkostninger), hvilket bl.a. skyldes en svækkelse af den japanske yen. Herhjemme var de danske aktier også ramt af negativ stemning, og OMX C25 faldet med -1,90% i april måned.

Investorerne oplevede betydelige udsving i aktiekurserne i løbet af måneden, da mange virksomheder aflagde regnskaber i forbindelse med den igangværende regnskabssæson, og det førte til både store fald og flotte stigninger. Samtidig med at markedet har fulgt med i den geopolitiske spændinger og de makroøkonomiske forhold, har investorerne også fulgt regnskabssæsonen for første kvartal. Især virksomheder inden for IT- og kommunikationsservice har overgået forventningerne, hvilket har resulteret i en stærk vækst i omsætning og indtjening som et resultat af deres investeringer i kunstig intelligens. Regnskabssæsonen har derfor været med til at trække stemningen på aktiemarkederne i mere milde toner.

Afkast April 2024 (30.04.2024)
Ligevægtet verdensindeks -2,49% 4,89%
Dow Jones Sustainability -2,13% 6,69%
USA (S&P 500) -3,04% 11,10%
Europa (STOXX 600) -0,81% 7,88%
Japan (Nikkei 225) -6,55% 6,93%
Danmark (OMX C25) -1,90% 5,96%
SDG Invest -1,98% 8,46%

SDG Invest outperformer benchmark

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har for måneden leveret et afkast på -1,98% og på 8,46% for året (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på -2,13% for april og på 6,69% for året (før omkostninger).

SDG Invest outperformer fortsat sit benchmark på både måned- og årbasis. I april måned var det særligt sektorerne indenfor IT og industri, der bidrog positivt til afkastet på mellem 0,3-0,7% i forhold til benchmark. Fremgangen i sektorerne blev bl.a. trukket af selskaberne: Nvidia, Waste Management og ABB. Den største negative bidrager i porteføljen var sektoren kommunikationsservice, der trak ned med 1,00% i forhold til benchmark.

For årets første fire måneder er det særligt sektorerne IT og sundhed, som har haft en afgørende rolle for foreningens outperformance i forhold til dens benchmark. Den flotte udviklingen i 2024, skyldes bl.a. de to kendte darlings på aktiemarkedet, chipgiganten Nvidia og medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

Alle ovenstående afkast er pr. 30. april 2024.

Flotte resultater i nuværende regnskabssæson

Fjerde kvartal – regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 4,08% 4,61%
Europa (STOXX 600) -3,44% -7,22%
SDG Invest 5,67% 16,91%

Regnskabssæsonen i det nye år er godt i gang. De amerikanske selskaber har foreløbigt overrasket analytikerne positivt på både indtjenings- og omsætningsvæksten med henholdsvis 1,19% og 8,92%, hvor 80% af selskaberne har aflagt regnskab. De europæiske selskaber er ikke lige så langt i deres regnskabsaflæggelse, der er det nærmere 50% af selskaberne, der har aflagt regnskab. De europæiske selskaber har indtil videre skuffet en smule på analytikernes forventninger til omsætningsvæksten, men overraskede tilgængeligt positivt på indtjeningsvæksten med henholdsvis -0,45% og 6,53%. Samtidig ser vi forventninger til positiv vækst i næste kvartal, hvilket indikerer en mulig stabilisering af den europæiske økonomi.

Når vi ser på de foreløbige tal for regnskabssæsonen for SDG Invest, så overrasker foreningen positivt i forhold til analytikernes forventninger på både omsætning- og indtjeningsvækst. Derudover ser det generelt set, ret solidt ud i forhold til de overordnede markeder med en to-cifret indtjeningsvækst for nuværende regnskabssæson, som illustreret på ovenstående tabel. SDG Invest leverer en positiv vækst i både omsætning og indtjening. De robuste resultater, vi har set hidtil i regnskaberne for porteføljeselskaberne, bekræfter os i, at vores investeringsfilosofi fortsat skaber værdi for vores investorer.

Omlægning i SDG Invest

Vi har øget SDG Invest porteføljen med selskabet Owens Corning.

Owens Corning er et amerikansk selskab, der er globalt førende indenfor byggematerialer og kompositløsninger. Owens Corning er særligt kendt for deres ekspertise inden for glasfiberisolering og tagdækning. Selskabet har i dag tre forretningsben som er isolationsløsninger, tagdækning og glasfiberprodukter.
Derudover har Owens Corning et højt engagement indenfor bæredygtighed, kvalitet og innovation. Deres fokus på reduktion af CO2-udledning, energieffektivitet og fremme af genbrug i deres produktionsprocesser viser deres engagement i en mere bæredygtig fremtid. Samtidig investerer de i lokalsamfundene og støtter sociale initiativer

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder