Mastercard vil styrke kvindelige syerskers finansielle fremtid

Mastercard vil via et nyt partnerskab med Levi Strauss & Co., Marks and Spencer og VF Corporation sikre syersker i den globale tøjproduktion en bedre og sikrere finansiel fremtid.

Rundt omkring i verden modtager flere end 230 millioner arbejdere deres lønninger i kontanter. Faktisk er det hele 85 % af arbejderne i privatsektoren fra lavindkomstlandene, som får udbetalt deres løn i hånden. Dette system har en række negative konsekvenser for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbejdsgiverne bruger store ressourcer på ansatte, der udelukkende skal udbetale fysiske lønninger. Og arbejdstagerne, som ofte ikke har adgang til en bankkonto, er ofte udsatte, når de bevæger sig rundt med høje kontante beløb på sig. Samtidig skal arbejdstagerne også bruge mange ressourcer på at overføre penge til familiemedlemmer og betale regninger, når de kun har deres finanser i fysiske form. Det kræver tit lange rejsedage samt brug af agenter og kurerer – ofte med stor risiko for at hele- eller dele af de kontante beløb ikke ender i de rette hænder.

Disse problemstillinger vil Mastercard nu forsøge at løse via et partnerskab med en række tøjproducenter, da netop denne sektor har en særlig høj forekomst af kontante lønninger. Målet med partnerskabet er at indføre digitale lønsystemer, som både gavner arbejdsgiveren og ikke mindst arbejdstagerne.

Mastercard er på nuværende tidspunkt i gang med pilotprojekter i Egypten og Cambodia, hvor fabrikkerne der deltager, kan vælge at indbetale lønningerne på medarbejdernes konti. Hertil tilbyder Mastercard debit/kreditkort og/eller mobile betalingskort, som medarbejderne kan bruge til at sende penge til familie, betale regninger og meget mere. Samtidig modtager medarbejderne på fabrikkerne uddannelse i privat økonomi, samt hvordan de kan diskutere økonomi med familie og venner.

Projektet bidrager direkte til verdensmål 5 (ligestilling mellem kønnene), 8 (jobs og økonomisk vækst) og 10 (mindske ulighed)

Projektet har stor social effekt, særligt når det kommer til at øge andelen af mennesker med adgang til den formelle økonomi. Projektet er også med til at øge styrke kvinders rettigheder, da de udgør hele 68 % af de globale syersker. Sidst men ikke mindst er projektet med til  at mindske social og økonomisk ulighed via de to ovenstående effekter.

Det forventes, at projektet vil spare løn/administrationsafdelingerne på fabrikkerne op til 53 % i arbejdstid, samtidig med at andelen af medarbejdere, der har opsparingskontoer vil blive øget fra 28 % til 43 %. Det har lignende projekter vist af resultater.

Du kan læse mere om projektet, samt se en video med en af de kvinder der nu får en digital løn her:

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder