Mastercard er med til at udvikle verdens første betalingskort med en C02-forbrugsgrænse

Ifølge Mastercard, UNFCCC og den svenske fin-tech startup Doconomy skal det være slut med at forbruge mere end hvad klimaet kan klare. De lancerer derfor et kreditkort, DO Black, der stopper med at virke, hvis du forbruger, og dermed udleder mere CO2, end hvad en enkeltperson maksimalt kan udlede inden for rammerne af Paris Aftalen.

Selvom det kan lyde som noget fra en science fiction-serie, så har Mastercard, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og svenske Doconomy lavet et kreditkort, hvis værdi ikke handler om mængden af penge på din bankbog, men i stedet dit forbrug og dermed personlige udledning af CO2. Kortet hedder DO Black, og vil blive lanceret senere i år.

Faktisk vil de to parter lancerer to forskellige udgaver af DO Black:

  1. Den ene DO Black kort følger med i dit forbrug, og tracker din personlige CO2 udledning. Dataen er baseret på gennemsnitstal for sektor og land, og er derfor ikke 100 % korrekt endnu.
  2. Det andet DO Black kort tager skridtet videre, og stopper med at virke, når du har forbrugt dit personlige CO2 forbrug. Det personlige forbrug er baseret på FN’s anbefalinger om, at alle lande skal skære deres CO2 forbrug med 50% inden 2030. Derfor stopper kortet med at virke, når du har udledt 50% af den gennemsnitlige borgers CO2 forbrug i dit land.

Alle parter i projektet indrømmer, at DO Black er et radikalt tiltag, men de understreger at det er vigtigt at gøre opmærksom på den store mængde CO2 vores personlige forbrug udleder. Eksempelvis udleder hver enkelt svensker 10 tons CO2 om året, hvoraf 60 % kommer fra deres forbrug. Det giver derfor god mening at DO Black tager fat i forbrugsmønstre, og vil gøre forbrugerne opmærksomme på hvor de egentlig har deres største negative indvirkning på klimaet.

Du kan læse mere om initiativet her.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder