Kursfest for de amerikanske teknologiaktier slog for alvor igennem på aktiemarkederne i maj måned, hvor bl.a. porteføljens chipgigant Nvidia steg ca. 30% efter at have aflagt regnskab.

I maj måned var der overordnet set positive takter på aktiemarkederne på trods af nervøsitet omkring de langtrukne gældsloftsforhandlinger i USA. Tilbage i januar ramte USA deres gældsloft, hvilket er grænsen for, hvor mange penge den amerikanske stat må låne. Konsekvensen for, at demokraterne og republikanerne ikke når til enighed om at forhøje gældsloftet, forventes at være hård. Det er usikkert, hvad omfanget helt præcist er, da det aldrig er sket før. Men i den sidste uge i maj kom positive udmeldinger om, at parterne vil nå til enighed i forhandlingerne. Aftalen forventes at blive stemt igennem i starten af juni måned.

Kunstig intelligens løb med overskrifterne

Udover gældsforhandlingerne i USA, er kunstig intelligens igen løbet med investorernes interesse. Et område som har været med til at give et solidt løft i aktiekurserne indenfor IT-sektoren. Særligt den amerikanske chipgigant Nvidia har haft medvind efter selskabet aflagde regnskab i midt maj. Aktien steg ca. 30% i de efterfølgende dage, og er oppe ca. 160% for året (pr. 31. maj 2023). Dette har haft en positiv afsmittende effekt for aktiekurserne hos lignende IT-selskaber.

Afkastudvikling på aktiemarkederne

Den positive stemning på de globale aktiemarkeder medførte, at verdensaktieindekset MSCI World steg 2,13% i maj måned. År-til-dato er verdensaktieindekset oppe med 9,72%. Særligt havde de amerikanske selskaber medvind, og det brede amerikanske aktieindeks S&P500 steg med 3,49% i maj og er oppe med 10,55% for årets første fem måneder. I Europa var der ikke samme positive stemning som i USA. Det europæiske aktieindeks EuroStoxx 600 faldt med -2,46% i denne måned, og er samlet set oppe med 8,99% i 2023. Herhjemme faldt det danske aktieindeks C25 med 1,70% i maj, og indekset er år-til-dato oppe med 8,86%.

SDG Invest performance

SDG Invest leverede et afkast på 0,44% efter omkostninger for maj måned og har år-til-dato leveret et flot afkast på 9,97% efter omkostninger. Afkastet i denne måned er primært drevet af IT-sektoren og særligt eksponeringen til Nvidia.

Foreningens benchmark (Dow Jones Sustainability Index) leverede i maj måned et afkast på 2,67% før omkostninger, hvorfor SDG Invest underperformer med 2,23% i denne måned. Årsagen til underperformance skyldes, blandt andet at foreningen har en overvægt til europæiske aktier ift. benchmark, hvor det særligt var de amerikanske aktier i maj, som leverede høje afkast. Men ser vi på hele 2023, så outperformer foreningen fortsat sit benchmark.

Alle ovenstående afkast er pr. 31. maj 2023.

Bedre end ventet regnskabssæson

Den nuværende regnskabssæson er ved at være ved vejs ende. Overordnet set har selskaberne leveret bedre end ventet resultater. Dette er også tilfældet for SDG’s portefølje. Her er det særligt selskabet ABB, som har leveret et flot kvartalsregnskab. Porteføljens omsætningsvækst ender på 4,8% og indtjeningsvæksten på -3,3% for dette kvartal. Den negative indtjeningsvækst i porteføljen skyldes bl.a. diskretionært forbrug (ikke-livsnødvendige varer) og sundhedssektoren.

ABB

ABB er et schweizisk ingeniørselskab, der opererer indenfor elektrificering og automation. ABB har i kvartalet leveret en solid vækst målt på både omsætningen og indtjeningen. Selskabet havde en tocifret vækst i alle dens forretningsenheder. Væksten var primært drevet af en stærk ordrebog grundet den høje efterspørgsel.

Fasthold din investeringsstrategi

2023 har hidtil budt på positive afkast, og vi er forventningsfulde til fremtiden. Men vi skal være indstillet på, at der kan komme flere bump på vejen. Derfor er det vigtigt, at man som investor holder fast i sin investeringstilgang. Vi i SDG Invest har tiltro til vores investeringsfilosofi, og fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden. Hvis du har spørgsmål til din portefølje eller til situationen på markedet, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder