Første kvartal har været præget af optimisme på aktiemarkederne, selvom bekymringer omkring inflation og centralbankernes rentepolitik stadig påvirkede investorernes forventninger. Disse bekymringer var med til at skabe en vis volatilitet på markedet, men den overordnede tendens var yderst positiv med flotte afkast.

Månedens highlights

  • Fortsat kursfest på aktiemarkederne: SDG Invest outperformer benchmark

  • Inflationen er på vej ned, hvilket understøtter mulige rentefald

  • Risikovilligheden drives af AI i forventningen om et paradigmeskifte i økonomien

  • Amerikansk økonomi befinder sig i et lavinflationsopsving, som gavner især det amerikanske aktiemarked

Fortsat hårfin balance mellem inflation og vækst

I begyndelsen af 2024 forventede analytikere, at centralbankerne ville sætte renterne ned allerede i marts måned. Forventningerne var drevet af udmeldinger fra centralbankerne og en dalende inflation kombineret med en solid vækst. Et sandt ønskescenarie for en blød landing af økonomien ovenpå opsvinget efter pandemien.

Men højere end forventet inflation i første kvartal 2024 har rokket ved analytikernes håb om rentenedsættelser. I USA steg inflationen en smule fra 3,1% i januar til 3,2% i februar, mens kerneinflationen, hvor energi og fødevarepriser er filtreret ud, var faldende fra 3,9% til 3,8%. I Europa er de seneste inflationstal målt til 2,4% i marts, hvilket er et fald fra 2,6% i februar. Samtidig landende kerneinflationen på 2,9% mod 3,1%. Inflationen er dog ikke faldet, som analytikerne havde forventet, og markedet regner derfor først med rentenedsættelser til sommer.

Det går nemlig godt for især amerikansk økonomi, som befinder sig i et lavinflationsopsving. Væksten stiger, arbejdsløsheden er lav og beskæftigelsen vokser fortsat solidt. En mulig rentenedsættelse til sommer understøttes også af, at den amerikanske centralbank FED meldte ud i marts, at de fortsat forventer 3 rentesænkninger i 2024 – dog med det forbehold, at inflationen nærmer sig de 2%.

Risikovillighed er fortsat drevet af AI

Risikovilligheden er forsat steget blandt investorer i første kvartal 2024 og har sendt aktiekurserne i vejret. Selvfølgelig drevet af stærke væksttal, men især af investorernes fokus på AI. Det forventes nemlig, at teknologien vil skabe et fundament for et reelt paradigmeskifte i økonomien og omforme brancher og arbejdsmarkeder verden over. Selskabet Nvidia har længe stået i spidsen, som det førende tech-selskab, og manifesterede sig igen i kvartalet med et kvartalsregnskab, der oversteg de i forvejen skyhøje forventninger.

Udviklingen på aktiemarkedet i første kvartal

Kursfesten på aktiemarkederne i 2024 er blandt andet ført an af de amerikanske aktier, hvor S&P 500-indekset har givet et afkast på 13,37% (før omkostninger). Stigningen er drevet af robuste nøgletal fra den amerikanske økonomi og bedre end forventede regnskabsresultater – især inden for teknologisektoren.  I Europa var stemningen også positiv men dog mere afdæmpet end i USA med et solidt afkast på 7,91% (før omkostninger).

Vender vi blikket mod Asien, leverer det kinesiske aktiemarked 3,40% (før omkostninger) grundet støtteopkøb og en mere kraftig sænkning af 5-års renterne for boligfinansiering end forventet. Alle tiltag på grund af udfordringen med den kinesiske ejendomssektor. Det japanske aktiemarked oplevede en betydelig stigning på 15,26% (før omkostninger), efter den japanske centralbank hævede renten for første gang i 17 år. Dette blev positivt modtaget af investorerne, da det signalerede en sund økonomisk udvikling. Samtidig har den stigende inflation i Japan skabt et gunstigt markedsmiljø. Dog er valutaen faldet knap 5%.

Afkast 2024 (29.03.2024)
Ligevægtet verdensindeks 7,57%
Dow Jones Sustainability 9,01%
USA (S&P 500) 13,37%
Europa (STOXX 600) 7,91%
Japan (Nikkei 225) 15,26%
Kina (CSI 300) 3,40%
Danmark (OMX C25) 7,80%
SDG Invest 10,66%

SDG Invest outperformer benchmark

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i første kvartal leveret et afkast på 10,66% (efter omkostninger), hvor foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 9,01% (før omkostninger), hvilket er svarende til en outperformance på 1,65% for året.

Årsagen til SDG Invests outperformance i første kvartal skyldes særligt en stærk performance indenfor sektorerne sundhed og teknologi. I sundhedssektoren var det særligt aktierne Merck og Edwards Lifesciences, som har drevet afkastet. Merck og Edwards Lifesciences har i første kvartal leveret et afkast på henholdsvis 24,90% og 28,51%. Ser vi på teknologisektoren, har det især været chip-aktierne, der har ført an. Her er det Applied Materials, Nvidia og Taiwan Semiconductor Manufacturing, som har bidraget mest til porteføljens outperformance. De har alle leveret et afkast på over 30,00%, og Nvidia er endnu engang løbet med porteføljens højeste afkast og har i år givet et afkast på 87,11%.

Ovenstående afkast er pr. 29. marts 2023

Forventninger fremadrettet

På trods af en stædig inflation håber analytikere og investorer stadig på en blød landing af økonomien ud fra, at inflationen vil falde samtidig med at arbejdsmarkederne er solide, amerikansk økonomi er robust og europæisk økonomi er lidt under gennemsnittet. Dog har den genstridige inflation skubbet forventningerne om rentefald fra det tidlige forår til sommeren og ændret antallet af rentefald i 2024 fra 4 til 3.

Man kan dog aldrig vide sig sikker på aktiemarkederne. På risikosiden kan blandt andet nævnes den spændte geopolitiske situation i vores nærområde omkring Østersøen samt Stillehavet og Rødehavet – blandt andet på grund af stigende forsendelsesomkostninger. På nuværende tidspunkt har det dog ikke den store indvirkning. Samtidig er 2024 også blevet kaldt et globalt ’supervalgår, da store dele af verdens befolkning har mulighed for at afgive stemme ved stemmeboksen. Herhjemme har vi EU-valg, men markedet fokuserer tydeligt på den anden side af Atlanten, da vi ved, hvad vi får med Biden ved roret, men ikke hvad vi får med en republikansk præsident.

SDG Invest’s kvalitetsselskaber fortsætter væksttempoet

Fjerde kvartal – regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 3,90% 7,96%
Europa (STOXX 600) -6,07% -11,03%
SDG Invest 8,29% 19,63%

I SDG Invest er det vores holdning, at du skal vælge kvalitetsselskaber og lade dem udvikle sig over tid. Som aktieinvestor skal du derfor være tålmodig og tænke langsigtet – nu og i fremtiden.

Derfor har vi også stor tiltro til vores selskaber. Den seneste regnskabssæson viser, at selskaberne i SDG Invest fortsætter deres flotte væksttempo sammenlignet med både de europæiske – og amerikanske aktiemarkeder. Den vedvarende værdiskabelse i porteføljerne underbygger, at udvælgelsen af kvalitetsaktier forsætter med at skabe værdi til vores investorer.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder