Markedskommentar for 3. kvartal

Aktiemarkederne fortsatte de positive takter hen over tredje kvartal 2020, om end i et lidt lavere tempo og med mere stabilitet end de historiske stigninger i andet kvartal. Det globale aktiemarked er steget med 3,68 % i tredje kvartal. SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier har gjort det bedre og givet en stigning på 6,85 %.

Ser vi på afkastet ÅTD slår SDG Invest også verdensindekset MSCI World markant. MSCI World har ÅTD et afkast på 0,06 %, hvor afkastet for SDG Invest ligger på 5,72 % efter alle omkostninger. Det er en solid outperformance med 5,66 % efter alle omkostninger ÅTD (08.10.20). Vores bæredygtige kvalitetsstrategi har endnu en gang outperformet det globale aktiemarked, hvor afkast og bæredygtighed går hånd i hånd.

 

COVID-19: Den nye normal?

Den positive udvikling i tredje kvartal har været understøttet af flere faktorer. Mens foråret bød på akut krisehåndtering, hvor erhvervslivet sløjfede deres forventninger til regnskabsåret, ser det nu ud til, at samfundet stille og roligt er ved at finde en ny normal med COVID-19-pandemien. På trods af stigende smittetryk flere steder i verden tyder det ikke på, at hele samfund bliver lukket ned igen, men at vi skal leve side om side med COVID-19-pandemien til en vaccine kommer. Politikere og centralbanker holder stadig hånden under økonomien og virksomhedernes regnskaber og økonomiske data viser, at vi stille og roligt er på vej ud på den anden side i positiv gænge. Samtidig har virksomhederne genoptaget deres fremtidsudmeldinger til markedet, hvilket har skabt tillid til markedet blandt investorer.

I slutningen af tredje kvartal har et stigende smittetryk og amerikansk politik dog gjort, at aktiemarkederne har haft en periode med svingende aktiekurser. Det amerikanske valg er trådt kraftigt i forgrunden og smittetrykket peger på, at udfordringerne ikke er væk, men at fjerde kvartal kan byde på flere begivenheder, der kan skabe fornyet uro og udsving på aktiemarkederne.

Vores forventning er fortsat, at på kort sigt vil usikkerhed og markedsudsving være en del af hverdagen, men at over tid vil det altid give det bedste afkast at være investeret i aktier.

 

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder