Gennem systematisk engagement og direkte intervention er SDG Invest med til at forme en bæredygtig fremtid. Vi går ud over at investere – vi investerer i forandring, og sammen med vores partnere skaber vi resultater, der gør mere end et godt afkast, men også sætter kursen mod en mere retfærdig og bæredygtig verden

 SDG Invest arbejder med aktivt ejerskab, hvor vi engagerer os i de virksomheder vi er investeret i. Det betyder at vi enten selv eller sammen i investor alliancer indgår i samtaler/engagerer os med virksomheder eller lande, der ikke lever op til vores strenge krav til fremdrift indenfor ansvarlighed og bæredygtighed. Vores engagement har tre forskellige vinkler, to forskellige tilgange og ét formål. Formålet er at få virksomhederne til at forblive frontløbere indenfor bæredygtighed og til at sætte ambitiøse mål for at forbedre klimaet og menneskerettigheder.

Vores engagement kan opdeles på tre niveauer. 1. vi arbejder systemisk med andre store investorer i mange forskellige alliancer, så som Climate Action 100+, Know the Chain, Alliance for Human Rights, mv. Sammen med andre investorer, bruger vi pengenes magt til at få ledelsen i tale, så de kan adressere de udfordringer som globale virksomheder er udsat for og medvirkende til.

Fordi en gruppe af investorer kan tale med større vægt over for selskaber, valgte vi i 2018 at blive medlem. Vi ved godt, at vi er en lille fisk i den sø, men alligevel er vi lead på vi to virksomheder, nemlig Unilever og Danone. Climate Action 100+ udgøres af 700 globale investorer som er ansvarlig for mere end $68 billioner i aktiver under forvaltning på tværs af 33 markeder. Climate Action 100+ er et investorstyret initiativ, der sigter mod at sikre, at verdens største virksomheder med de største udledninger af drivhusgasser træffer nødvendige foranstaltninger i kampen mod klimaforandringer.

Sammen kan vi meget

Sammen med Climate Action 100+ har vi blandt andet været med til at skubbe på for at Unilever skulle udvide og forbedre deres TCFD-rapportering, herunder de anvendte metrikker, samt støtte og fremme af virksomhedens førende praksis med at håndtere klimarisici.

Det har resulteret i fremskridt inden for Unilevers forpligtelse i juni 2020 om at opnå net-zero emissioner for alle sine produkter inden 2039, hvilket bygger videre på dens tidligere Science Based Targets om at reducere scope 1 og 2-emissioner med 100% inden 2030. For at nå sit scope 3-mål har Unilever sagt, at de vil prioritere partnerskaber med leverandører, der har fastlagt Science Based Targets.  Alle Unilever-emballager vil vise produktets carbon footprint i fremtiden.

Unilever har derudover sat mål om at gøre alle produkter nedbrydelige og opnå en leverandørkæde uden deforestation inden 2023. Unilever har også forpligtet sig til, at bruge flere digitale teknologier for at øge traceability og gennemsigtighed inden for sin leverandørkæde samt introducere en ny Regenerativ Landbrugsstandard for alle underleverandører.

Det har også resulteret i at Unilever vil etablere en ny Climate & Nature Fund, der i første omgang starter med en investering på 1 milliard euro. Over de næste 10 år vil fonden investere i projekter som landskabsrestaurering, genplantning af skov, kulstoflagring, beskyttelse af dyreliv og vandbeskyttelse. Sammen har vi været med til at Unilever har sat nye, høje ambitioner for en bæredygtig fremtid.

Ovenstående er et godt eksempel på, hvordan vi sammen har hjulpet en virksomhed mod en bæredygtig fremtid. Og sammen kan vi skabe resultater.

Climate Action 100+’s engagement ledes af en hovedinvestor eller flere co-investorer. Hovedinvestorerne kan fokusere på en specifik virksomhed, sektor eller tema, imens udgør de bidragende investorer dele af specifikke engagement teams for fokus virksomheder. I nogle tilfælde kan investorer også engagere sig med fokus virksomheder individuelt som en del af Climate Action 100+, alt imens de samarbejder med relevant netværk personale eller en hovedinvestorer for at sikre, at engagementets prioriteter og ambitioner er i overensstemmelse med initiativets mål, samt med den overordnede samarbejdsstrategi.

Investor-engagement gennem Climate Action 100+ har sikret en række banebrydende forpligtelser fra virksomheder, ofte inden for industrier, hvor det er svært at reducere C02 udledninger. Gennem dialog og samarbejde har Climate Action 100+ været med til at store firma virksomheder med høj C02 udledning har efterfølgende forpligtet sig net-zero emissioner. Det gælder blandt andet både American Electric Power samt Engie, der har sat ambitiøse målsætninger for at opnå net-zero emissioner i linje med Paris-aftalen. Climate Action 100+ går dermed i dialog med nogle af de mest forurenende virksomheder for at skabe forandring. Selvom det er virksomheder som ikke lever op til vores strenge krav om bæredygtighed og vi derfor ikke investerer i, støtter vi indsatsen der skubber de virksomheder, som er nogle af de største klimasyndere, til at være med til at skabe mere bæredygtig fremtid.

Specifikt engagement

I de store alliancer, medvirker vi sammen med andre investorer til langsigtede ændringer. Men ind imellem opstår der specifikke problemer eller overtrædelser, som vi adresserer helt specifikt. Denne form for engagement kan både foregå i samarbejde med ngo’er, stater og andre investorer. Typisk opstår der en situation, hvor vi mener, at vi skal engagere os med virksomhederne i vores portefølje for både at gøre dem opmærksom på problemet, men også for at sikre os, at de skaber handlinger til forbedring. Vi bruger to forskellige tilgange, når der opstår et specifikt problem. Vi har en systemisk tilgang og en aktiv direkte tilgang, der bliver beskrevet nedenfor.

Vores systemiske tilgang til aktivt ejerskab, har vi senest som del af en investor alliance, der består af 300 medlemmer, skrevet under på et åbent brev til amerikanske virksomheder om at hæve mindstelønnen, da fattigdom er udbredt og støt voksende i USA selv for mennesker i arbejde. At afskaffe fattigdom er det første mål af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har skrevet under på brevet til amerikanske virksomheder, da mange amerikanere lever i fattigdom på trods af de arbejder mindst ét job, hvis ikke flere. Det skyldes, at den føderale minimumsløn i USA ikke er blevet hævet siden 2009. Som regel ændres minimumslønnen hvert eller hvert andet år.  Mennesker der lever i fattigdom, selvom de er i arbejde, betegnes som “in-work poverty”  og rammer omkring 21 millioner amerikanere, som bliver betalt under $15 i timen.  Mange bliver stadig betalt $7.25 i timen, svarende til ca DKK 50,00 i timen, som er den nuværende føderale minimumsløn. Minimumslønnen er den laveste lovlige lønsats, som en virksomhed kan tilbyde sine ansatte. Minimumlønnen baseres ikke  af en beregning af det nødvendige leveomkostningsniveau for en given region eller husstandsstørrelse, men fastsættes derimod af valgte embedsmænd inden for en regering. En living wage gør at en arbejdstager eller husstand  har råd til sine grundlæggende behov, såsom bolig, mad, sundhedspleje og transport. En living wage er baseret på en beregning af de faktiske omkostninger ved at opretholde en acceptabel levestandard i en given region eller for en bestemt husstandsstørrelse. Dette adskiller sig fra minimumslønnen, der fastsættes af valgte embedsmænd og ikke nødvendigvis tager højde for de reelle leveomkostninger. De lave lønninger går særligt ud over de mest udsatte i samfundet nemlig kvinder, unge, sorte og hispanics.  

Derfor går vi sammen med mange andre investorer og kalder på at amerikanske virksomheder betaler deres medarbejdere en living wage, så ingen skal leve i fattigdom.

Uighurer i Xinjiang

Vi har tidligere beskrevet, at det kinesiske styre gentagne gange er blevet kritiseret internationalt for dets systematiske forfølgelse af uighurer og andre hovedsageligt muslimske minoritetsgrupper i provinsen Xinjiang. FN og flere andre organisationer har gennem nogle år beskrevet, hvordan en million uighurer og andre muslimske mindretal holdes fanget i interneringslejre.

Det er tidligere kommet frem, at forskellige minoriteter er blevet tvunget til at arbejde i store tekstilfabrikker, men offentliggjorte onlinedokumenter afslører, at der også foregår systematisk tvangsarbejde i Xinjiangs bomuldsmarker, der leverer bomuld til globale modeindustri. Da det kom frem skrev vi til alle virksomheder i vores portefølje, der var nævnt i diverse rapporter og artikler og bad dem om at forklare omfanget af deres involvering og hvilke aktioner de havde sat i søen for at forhindre og forbedre både eksisterende forhold, men også fremtidige risici for overtrædelser af menneskerettigheder. Trods det at vores screening inkluderer menneskerettigheds due diligence, så forekommer overtrædelser desværre stadig blandt de store globale virksomheder og det aktive engagement i forbindelse med Uighurer i Kina, er et godt eksempel på, hvordan vi bruger aktivt ejerskab på et specifikt problem.

Hvad vi gør selv

Den tredje og sidste tilgang til aktivt ejerskab er vores årlige engagement direkte med virksomhederne. Siden lanceringen af SDG Invest har vi skrevet og kontaktet alle virksomhederne i vores portefølje, og adskillige virksomheder vælger at indgå i dialog med os. Derudover engagerer vi os også med selskaber på egen hånd, hvis de ikke lever op til vores høje standarder når det kommer til bæredygtighed og ansvarlighed.

I løbet af 2022 fortsatte SDG Invest med at sende aktive ejerskabsbreve til alle  porteføljeselskaber, hvor vi delte anbefalinger til, hvordan de kunne styrke deres bæredygtighedsindsats. Som en del af denne dialog inviterede vi virksomhederne til møder med henblik på yderligere drøftelse af deres bæredygtighedspræstationer. Adskillige virksomheder valgte at deltage i disse møder i løbet af året.

De tre mest udbredte anbefalinger for virksomhederne i vores portefølje er,

implementering og håndhævning af en global, ansvarlig skattepolitik. Det betyder integrering af B Team’s principper for ansvarlig skattepolitik. B Team fokuserer på tre centrale værdier: bæredygtighed, ligestilling og ansvarlighed. Gennem samarbejde med erhvervsledere, beslutningstagere og andre interessenter søger The B Team at skabe systemiske forandringer og etablere nye normer for virksomhedsledelse, der strækker sig ud over økonomisk profit og prioriterer social og miljømæssig indvirkning. I 2022 har 41% af vores porteføljevirksomheder en offentlig ansvarlig skattepolitik. ​​Selvom der er en forbedring fra år til år, er vi af den opfattelse, at alle virksomheder bør forpligte sig hertil, hvilket vi tydeliggøre, når vi engagerer os med de resterende 59%.

Derudover anbefaler vi også mange at integrere biodiversitet som en strategisk prioritet ved at kortlægge afhængigheder og påvirkninger samt yderligere udforske muligheder for positiv forandring.

Sidst men ikke mindst anbefaler vi at inkorporere bæredygtighedsmål i aflønning praksis for at sikre strategisk vægt på bæredygtighedsindsatser fra ledelsen. Den direkte dialog mellem SDG Invest og vores porteføljeselskaber har været en værdifuld lejlighed for os til at få dybere indsigt i de initiativer, vores virksomheder iværksætter, og til at udfordre områder, hvor vi mener, yderligere handling er påkrævet. Vi informerer vores virksomheder om, at SDG Invest går efter net-zero og vi forventer, at vores porteføljeselskaber følger denne vej.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder