Sommerferien er lige om hjørnet, og det betyder også, at den årlige impact rapport er klar. Her løfter vi sløret for nogle af de interessante ting, vi kigger på i rapporten.

Net-zero i 2040

Vi starter selvfølgelig med den største nyhed af dem alle: Vi har nemlig sat os et mål om at 100% af vores porteføljevirksomheder skal have opnået net-zero udledninger i 2040. Det er uden tvivl et ambitiøst mål, men vi erkender også det ansvar, vi som investorer har – og samtidig også de muligheder det giver os for at sparke bolden i den rigtige retning. På side 5 kan du læse mere om, hvilke skridt vi har sat os på rejsen frem mod 2040.

SDG Invest er nu “Artikel 9”

I samme boldgade vil vi også gerne nævne vores status som Artikel 9 fond. I et forsøg på at øge gennemsigtigheden af bæredygtighedsforhold i investeringsfonde og harmonisere kommunikationen herom, har EU vedtaget at alle fonde skal klassificeres ud fra, hvor bæredygtige de er. Bæredygtighed er kernen af SDG Invest, og derfor bør det ikke være nogen overraskelse, at vi ligger i den mest bæredygtige kategori. På side 12 kan du læse mere om de forskellige klassifikationer, og om vores tilgang til dette.

Stor fremgang for SDG Invest i 2021

Vi vil også gerne nævne, at SDG Invest har oplevet endnu et år med stor fremgang. Det betyder, at vi nu er hele 1.800 investorer samlet i SDG Invest. Der er ingen tvivl om, at interessen for bæredygtige investeringsprodukter er i fuld fremgang. Med vores Impact Rapport håber vi på at skabe fuld transparens omkring vores arbejde og dermed at kunne byde endnu flere bæredygtige investorer velkommen til vores univers.

Et kig i krystalkuglen

I Impact Rapporten tager SDG Invest også et kig i krystalkuglen og giver vores bud på, hvordan bæredygtighedsagendaen kan komme til at ændre sig i den nærmeste fremtid. Det har vi skrevet to artikler om – den ene handler om ansvarligt indkøb af råvarer,  mens den anden handler om vigtigheden af data for bæredygtighed – og om, vigtigheden af ansvarlighed og transparens. Uden at løfte sløret for meget, kan du slå op på side 6 og gå i dybden med de to artikler.

Dette års ændringer af Sustainability Scorecard

Noget andet, der ændrer sig konstant, er opfattelsen af, hvad der kan betegnes som værende bæredygtigt. Det er for eksempel de færreste, der snakkede om klimaforandringer for 20 år siden, og noget, der blev opfattet som værende bæredygtigt for 10 år siden er sandsynligvis ikke længere særlig bæredygtigt. Derfor opdaterer vi også løbende vores unikke scorecard, så vi sikrer, at kun de mest bæredygtige virksomheder kommer igennem nåleøjet og ind i vores portefølje. I 2021 tilføjede vi 5 nye parametre til vores scorecard. Vi har bl.a. fået større fokus på science-based targets og biodiversitet. På side 10-11 kan du læse mere om, hvordan vi scorer virksomheder, og hvilke parametre, vi har tilføjet i denne omgang.

Aktivt ejerskab er helt centralt i vores arbejde

Helt centralt i vores arbejde med bæredygtige investeringer, er vores arbejde med aktivt ejerskab. Hvert år rækker vi nemlig ud til porteføljevirksomhederne og udpeger de ting, vi synes de har gjort godt, men også de områder, hvor vi ønsker at de er mere proaktive. Vi håber på den måde at skabe en aktiv dialog med porteføljevirksomhederne. På side 13 fortæller vi mere om, hvordan vi arbejder med aktivt ejerskab, både som enkeltstående investor og gennem diverse alliancer og netværk.

De otte impact områder

Sidst men ikke mindst kan du dykke ned i vores otte impact områder. Impact områderne er otte områder, som vi har udpeget som værende centrale for vores arbejde med bæredygtighed. Her finder du bl.a. emner som klima & miljø, biodiversitet, menneskerettigheder og integrering af SDG’erne. Under hvert område går vi i dybden med, hvorfor netop dette parameter er vigtigt, og  hvordan virksomhederne, du har investeret i, har udviklet sig på det pågældende parameter. Det er nemt at fortælle om et emne, men det er endnu bedre at vise handling, og derfor indkluderer hvert impact område også en god case fra én af vores porteføljevirksomheder.

Vi håber, at du finder dette så spændende, at du tager et kig i rapporten og gør brug af dette unikke indblik i de virksomheder, du har investeret i.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder