Vind giver os ikke kun energi gennem vindmøller, men giver os frisk og sund luft, stabilt vejr og klima, samt planters liv. Derfor er reduktionen i vinden alvorlig.

Få mennesker har sandsynligvis lagt mærke til det, men verdens vinde bliver langsommere. Vindhastigheder rundt om i verden synes at være faldende i et fænomen kendt som ‘stilling’ på engelsk, og fænomenet er kun blevet opdaget for nylig i de seneste årtier.

Siden 1979 er den gennemsnitlige vindhastighed faldet på globalt plan. Årsagen til dette fald i gennemsnitlig vindhastighed kan tilskrives klimakrisens temperaturændringer. Vind skabes af forskellene i temperaturer mellem de kolde poler og de varme troper. Men på grund af den hurtige smeltning og opvarmning af polerne i forhold til tropiske områder, mindskes temperaturforskellene, hvilket resulterer i mindre vind.

Men ændringer i vindstyrken betyder ikke kun mindre vind. I Nordeuropa observeres der en stigning i vindstyrken. Energy Monitor Copernicus, Den Europæiske Unions program for jordobservation, viser, at vindene i nordeuropæiske lande accelererer, mens vinden i centraleuropæiske områder aftager.

Ændringer i vind kan have store konsekvenser

Reduktionen i vind giver ikke kun mindre modvind på cyklen. En reduktion i vind kan forstyrre Golfstrømmen og bidrage til tørke samt mere intense storme. Mindre vind kan også forværre hedebølger, som sandsynligvis vil blive hyppigere og længerevarende. Samtidig kan øget vindstyrke ødelægge træer og skabe udfordringer for landmænd i tørre områder. Desuden er ekstrem vind også forbundet med en endnu værre sæson for skovbrande på USA’s vestkyst. Jævn vind er vigtigt for økosystemet, samt for os mennesker. Frisk vind kan hjælpe med at rense luften i byer, der kæmper med forurening, og erstatte den stagnerende luft med frisk luft. Dermed har en reduktion i vind også påvirkning på menneskers helbred.

En ændring i vind kan have alvorlige konsekvenser både for mennesker og den ikke-menneskelige verden. Vinden påvirker planters vækst, reproduktion, udbredelse, død og i sidste ende planters evolution.

Forskere har sågar fundet en sammenhæng mellem ændringer i vind på grund af klimaforandringer og mere turbulens for flytrafikken over Atlanten.  Det er bevist, at vindens ændringer vil resultere i længere flyvetider, højere brændstofforbrug samt højere emissioner. Dermed påvirker flytrafik ikke kun klimaet, men klimaet påvirker også flytrafikken.

Vindenergien er truet

I 2021 oplevede dele af det nordvestlige og centrale Europa nogle af de laveste årlige gennemsnitlige vindhastigheder siden 1979. De største negative afvigelser i vindhastighed opstod over Irland, Storbritannien og det tilstødende område af Atlanterhavet i juli til september. De lave vindhastigheder resulterede i en reduktion af potentialet for vindkraftproduktion i de berørte lande.

Europa har oplevet usædvanligt lette vinde i sommeren og tidligt efterår 2021. Det resulterede i nedgang i produktionen af vindenergi og er delvist skyld i den nylige energikrise. Det britiske energiselskab SSE rapporterede, at de producerede ca. 32% mindre vedvarende energi mellem april og september på grund af en tør og vindstille sommer, en af de mindst blæsende somre i Storbritannien og Irland i de sidste 70 år. Ørsted rapporterede et tab på 300 millioner danske kroner (40 millioner euro) fra deres vindmølleparker.

Denne mangel på vind og den efterfølgende nedgang i vindenergi har haft betydelige konsekvenser for energisektoren. Vindenergi udgør en væsentlig del af den vedvarende energiproduktion i Europa, og når vindene er svage, reduceres den mængde elektricitet, der genereres af vindmøller markant. Dette kan føre til en øget afhængighed af andre energikilder som kul, gas eller import af elektricitet.

Dette understreger vigtigheden af at have en varieret energiproduktion og diversificere energikilder for at mindske risikoen for afhængighed af en enkelt energikilde. Denne situation belyser behovet for at udvikle mere effektive og pålidelige systemer til energilagring og at investere i alternative energikilder og infrastruktur. Det er også en påmindelse om vigtigheden af at tage klimaforandringer og deres potentielle indvirkning på vejrmønstre og energiproduktion i betragtning ved udviklingen af fremtidens energisystemer.

Klimakrisen bringer flere kriser med sig

Samlet set har den usædvanligt lette vind i Europa medført et betydeligt tab i vindenergi, hvilket viser behovet for at forstå og håndtere de komplekse sammenhænge mellem vejr, klima og energiproduktion for at sikre en pålidelig og bæredygtig energiforsyning i fremtiden.

Selvom reduktionen i vind forventes at være midlertidig, er det vigtigt at forstå ændringer i vindhastigheden, da lande fortsætter med at investere i vindenergi. En undersøgelse af den stigende følsomhed i kraftsystemer over for klimaets variationer antyder, at langsigtede, årlige udsving bør tages i betragtning i højere grad, især når vedvarende energikilder fortsætter med at udvides.

På trods af data der viser både en reduktion i vind, samtidig med flere kraftige storme, forudser Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) at vindstyrke vil blive ved med at falde i de kommende årtier. Panelet mener, at gennemsnitlig vindstyrke vil falde med op mod 10% til 2100. 10% reduktion i vind vil ikke være lig med 10% reduktion i energi. På grund af at vindturbiner er delvist ineffektive vil 10% reduktion i vind betyde 30% fald i energi.

Europa er fuldt  investeret i vindenergi som et alternativ til fossile brændstoffer. Storbritannien får 24% af deres energi fra offshore vindturbiner og EU får 15% af elektricitet fra vind.  Det forventes at energien fra vindturbiner firdobles i 2050. Men hvis vinden reduceres, bliver det udfordrende at nå det mål. På grund af ændringerne i vind er det vigtigt at diversificere investeringer i fremtidens energi.

Derved skaber klimakrisen kun flere kriser. Ændringerne i vind har alvorlige konsekvenser for mennesker, energi, og ekstremt vejr. Stabil og frisk vind er nødvendig for omstillingen til vindenergi. Samtidig er det en vigtig del af økosystemet, samt vejret, klima og mennesker.

Studier i vind er stadig et relativt nyt forskningsområde og derfor er der endnu ikke et endegyldigt svar på hvordan vinden vil ændre sig i fremtiden. Men en ting er sikkert ifølge forskere: der burde ikke være så vindstille i Europa over sommeren.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder