2021 har samlet set været et godt år på aktiemarkederne. Senest har udfordringerne dog nærmest stået i kø. Paradoksalt er det, at en række forstyrrelser, som har lagt en dæmper på tempoet i verdenshandlen og aktiemarkedet, sker på baggrund af, at økonomien er stærk og på rette vej efter nedlukninger og restriktioner på verdensplan. I SDG Invest forventer vi fremadrettet, at økonomierne og vores bæredygtige kvalitetsselskaber vil klare sig igennem disse udfordringer uden de store vækstmæssige skrammer, men at udviklingen på aktiemarkederne på kort sigt fortsat vil være præget af usikkerhed og udsving.

Privatforbruget er fortsat højt og sammen med økonomisk stimulans og stadigt flere vaccinerede, har fremgangen drevet aktierne op i de første ni måneder af 2021. Dog har der siden september måned været lagt en dæmper på tempoet i verdenshandlen grundet følgende udfordringer:

  • Nye smittebølger – Restriktionerne er ophævet og mundbindene pakket i skuffen. I Danmark kunne man tro, at corona-pandemien nu er fortid. Men det er langt fra virkeligheden i det meste af verden. Fx faldt forbruget i USA midt i august i de dele af landet, hvor vaccinationsraterne er lave. Stigende smittetal giver nemlig en frivillig social distancering, der bremser væksten især i oplevelsesøkonomien. Tallene har dog stabiliseret sig sidst i september måned, og positivt er det, at vaccinationsprogrammerne skrider fremad. Regionale udbrud forskellige steder i verden vil dog kunne forekomme og bidrage til usikkerhed på de finansielle markeder.
  • Globale flaskehalse – Fremgangen i væksten betyder, at der er efterspørgsel efter varer. Modsat popper der fortsat flaskehalsproblemer op rundt omkring i verden og skaber enorme udfordringer med de globale forsyningskæder. Rent lavpraktisk presser det priserne op på råvarer og containere og udfordrer selskabernes evne til at levere varer. Det har fået finansmarkederne til at frygte stagflation, dvs. hvor væksten aftager markant, og inflationen tiltager.
  • Stigende energipriser- Udfordringerne stopper dog ikke her. Energipriserne er steget eksplosivt igennem september og oktober måned i fx Europa og Asien grundet historisk lave europæiske lagre af gas og mangel på el i Kina. Det udfordrer væksten, kan øge inflationen og udhule købekraften. De stigende energipriser har medført, at Energisektoren (olie, gas, etc.) har været den bedst performende sektor i september og oktober måned.
  • Kinesiske reguleringerDet kinesiske marked har også tiltrukket sig stigende opmærksomhed i både september og oktober. Den kinesiske boliggigant China Evergrande Group har opereret på randen af konkurs. Det har skabt frygten for en bølge af konkurser, som har kunnet påvirke stabiliteten i de kinesiske banker. Det er dog værd at huske på, at det er den kinesiske regering, som har ønsket at dæmpe aktiviteten i ejendomssektoren. Derudover er kurserne faldet en del på kinesiske tech-aktier, da de kinesiske myndigheder har øget reguleringen, så især de store tech-selskaber presses til at gentænke deres forretningsmodeller for at sikre konkurrencen. Mængden af regulering, og måden det bliver leveret på, skaber stor usikkerhed og uigennemsigtighed for investorerne, hvilket har skabt store kursfald.

Centralbanker signalerer opstramninger: Pandemiopkøb og rentestigninger

En kombination af ovennævnte udfordringer har sammen med den fremstimulerede økonomiske vækst gjort, at inflationspresset fortsat er taget til i september og oktober måned.

Vi har derfor set et kursskifte hos den amerikanske centralbank (FED), som ikke længere betragter inflationspresset som midlertidigt. I stedet har de en forventning om et højere inflationspres i noget tid endnu.

Som følge heraf har FED signaleret, at de i november vil begynde neddroslingen af dets månedlige obligationsopkøb. Samtidig vil de hæve renten inden udgangen af 2022. Den Europæiske Centralbank (ECB) har været noget mere tøvende, men besluttet at neddrosle en smule for deres Pandemiopkøbsprogram.

FEDs indikation om opstramninger har skabt udsving på aktiemarkederne. En vedvarende høj inflation er blandt andet bekymrende, fordi den via højere renter kan true aktiernes prisfastsættelse. Centralbankernes indikation om opstramninger er dog ikke noget nyt, det har været forventet længe og sker på baggrund af, at amerikansk og europæisk økonomi vurderes til at være stærk og forsat på rette vej.

SDG Invest: Afkast for året

I september og oktober måned har SDG Invest tabt en smule terræn til verdensmarkedet. Årsagen skal findes i sektorrotationen til fordel for især Energi. I SDG Invest betragter vi ikke olie, gas, etc. som bæredygtige investeringer og er derfor ikke investeret i dem. For året har SDG Invest stadig tjent gode penge til sine investorer med et afkast på 20,36 pct. Verdensmarkedet MSCI World har leveret et afkast på 22,54 pct. før omkostninger.

Forventninger fremadrettet

Vi befinder os lige nu i en overgangsperiode, hvor vi er på vej ud af en verdensomspændende krise, og hvor den høje vækst skaber inflation. Det er derfor grundlæggende positivt, at centralbankerne reagerer for at undgå overophedning, og i den proces vil der være en del markedsudsving.

Det er vores holdning, at man skal bevare roen, og tage de langsigtede briller på. På den lange bane vil vores aktieinvesteringsstrategi sikre et afkast langt over markedet. I korte perioder vil det dog være uundgåeligt, at vi afkastmæssigt kan være lidt efter markedet. Vores bæredygtige kvalitetsaktier vil klare sig godt igennem en tid med udsving og mulige rentestigninger, da vi altid har fokus på at investere i bæredygtige kvalitetsselskaber, der både indtjeningsmæssigt og finansielt er stabile, samtidig med at de tager højde for bæredygtige udfordringer og arbejder for den bæredygtige udvikling.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.