Konflikten mellem Rusland og Ukraine var i fokus i februar måned og har medført store udsving på kapitalmarkederne.

Afkast udvikling i februar 

SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier er faldet tilbage i februar med 4,20 %, hvor verdensaktieindekset MSCI World afsluttede måneden med et tilbagefald på 3,1 %. De amerikanske aktieindeks S&P500 og Nasdaq er i februar måned faldet med hhv. 2,9 % og 3,3 %, det europæiske indeks Stoxx600 er faldet med 3,3 %, mens det danske indeks OMXC25 er faldet med 0,6 %.

Stigende renter og den deraf følgende genprisning af aktiemarkedet fortsatte ind i februar, og medvirkede til den fortsatte volatilitet. Mod slutningen af februar måned, var det dog i højere grad en begyndende frygt, der prægede investorerne. En frygt der spredte sig efter, at Putin valgte at beordre sine tropper til at rykke ind i Ukraine. Denne geopolitiske uro sendte aktiemarkederne yderligere i rødt, og et stort fokus har siden været rettet mod konflikten og dens konsekvenser.

Porteføljens eksponering til Rusland

SDG Invests portefølje har en begrænset direkte eksponering til Rusland og Ukraine. Enkelte selskaber har fysiske salgsenheder der, mens andre har fabrikker i de to lande. Under 0,5% af selskabernes samlede omsætning bliver genereret der, og den direkte finansielle eksponering er derfor lav.

Kurstabene kommer derfor primært fordi investorerne – med rette – er nervøse for den kortsigtede udvikling. Vi ser dog mere langsigtet på vores investeringer. Vi investerer i selskaber som er robuste og gennem flere år – også gennem kriser – har bevist, at de kan skabe vækst i deres indtjening.

Den igangværende regnskabssæson har indtil videre vist os dette billede. Indtjeningen i vores selskaber er i vækst, og sårene fra pandemien er langt hen ad vejen ved at være helet. Vi har et samfund i vækst, og udviklingen er på rette spor. Aktiekurserne skal derfor nok stige igen, men det kan nu tage lidt længere tid end vi havde regnet med for nogle uger siden.

Vores anbefaling er at man holder fast i sin investeringsstrategi, som er tilrettelagt efter at perioder som nuværende kan opstå.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.