Forventninger til investering i bæredygtige aktier

SDG Invests kunder kan i 2020 glæde sig over positive afkast på aktieinvesteringerne. For selvom det forgangne år har været hæsblæsende med historiske fald på aktiemarkederne, og at vi stadig skal holde afstand og være sammen hver for sig, så er aktiemarkederne også kommet hurtigt tilbage. Stigningerne i aktiemarkederne dækker dog over store sektorforskelle, hvor IT, digitalisering og bæredygtighed har stået stærkt i modsætning til finans, industri og traditionel energi.

Det globale aktiemarked afsluttede 2020 med et afkast på 6,96 % (før alle omkostninger). SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier har gjort det bedre og afsluttede året med et afkast på 7,46 % (efter alle omkostninger). Med en outperformance ift. markedet har SDG Invests bæredygtige kvalitetsstrategi tjent penge for sine investorer i et dramatisk år uden fortilfælde med historiske udsving på aktiemarkederne.

Vækstfremgang i SDG Invests porteføljeselskaber i 2020

Årsregnskaberne for 2020, i selskaberne som er med i SDG Invests portefølje, er endnu ikke fremlagt. Men det generelle billede tyder på, at den vægtede gennemsnitlige indtjeningsvækst og salgsvækst er begge på ca. 2 %. Det er ikke et højt niveau, men dog tal der tegner et billede af en solid portefølje af selskaber, som har stået krisen igennem uden store skrammer. Dette står i skarp kontrast til det brede, globale billede, hvor virksomheder samlet set kommer til at rapportere om markant negativ vækst i både omsætning og indtjening for 2020.

Skævvridning i den globale økonomi i 2020

Tilbagegangen i virksomhedernes vækst i 2020 dækker dog over store sektorforskelle. Karakteristisk for 2020 er, at corona-pandemien har været med til skabe en kraftig skævvridning af den globale økonomi. De traditionelle serviceerhverv bliver hårdt ramt, hver gang smittetallene stiger og der indføres restriktioner og nedlukninger, da vi ikke har mulighed for at rejse og opleve. Finans, industri og traditionel energi lider også med nedgang i virksomhedernes aktiviteter og vækst. Omvendt har de økonomiske hjælpepakker gjort, at vi har masser af penge mellem hænderne til forbrugsvarer på især nettet. De digitale aktiviteter er steget kraftigt, og vi mødes og shopper online. Tech og digitalisering har haft kronede dage, og deres aktier er steget mod himlen. Ligeledes gælder det for den bæredygtige omstilling, hvor især grøn energi har medvind.

Vaccinenyheder skaber stigninger i hårdest ramte sektorer

Vaccinenyhederne i fjerde kvartal havde en positiv indvirkning på aktiemarkederne i slutningen af 2020. Særligt for de aktier, som har været hårdest ramt under corona-pandemien, har nu fået et mindre ’comeback’. Vi har således været vidner til stigninger indenfor finans- og den traditionelle energisektor.

Da SDG Invests portefølje har haft en relativ lav eksponering til de hårdest ramte sektorer under corona-pandemien, har det ramt vores afkast i forbindelse med det comeback, der har været i fjerde kvartal.

Bæredygtige forventninger til 2021

Corona-pandemien vil fortsat lægge låg på den økonomiske aktivitet i 2021, og politikere og centralbanker forventes fortsat at holde hånden under samfundet ved at pumpe penge ud i systemet. Selvom der har været nedgang i væksten i 2020, forventes det, at 2021 vil byde på markante stigninger i både omsætning og indtjening i globale virksomheder. Bl.a. på baggrund af en kombination af rigelig likviditet, opsparet efterspørgsel og øget beskæftigelse i samfundet. Forudsætningen er dog, at verden fortsat bevæger sig mod mere normale tilstande. Dette indbefatter en effektiv vaccinationsproces, som resulterer i et faldende smittetryk med lempede restriktioner til følge.

Væksten vil ligesom tilbagegangen være meget forskellig fra sektor til sektor, selvom en bred fremgang må forventes. Det bliver især spændende at følge udviklingen i aktierne indenfor tech, digitalisering og grøn omstilling ift. finans, industri og traditionel energi. Vil førstnævnte igen outperforme voldsomt? Ift. tech og digitalisering bliver det interessant at se, om de vil fortsætte den voldsomme stigning. Ift. grøn omstilling er det hele kun lige begyndt, og vi forventer derfor, at det vil fortsætte med uformindsket styrke!

Vi ser derfor lyst på 2021 og tror på positive afkast for året.

Hvis du er i tvivl om din investeringsprofil og har behov for rådgivning, så kontakt os endelig i nedenstående formular. Vi hører meget gerne fra dig.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.