Flere virksomheder i den globale tøjindustri vil arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtig produktion

Når de globale forbrugere køber 5 T-shirts, så ender 3 af dem i skraldespanden igen inden for et år. Vores forbrug af tøj stiger markant i disse år, og hvis vi ikke får ændret vores forbrug og produktion af tøj i en mere bæredygtig retning, vil industrien stå for hele 26 % af den mængde CO2 vi kan udlede ifølge Paris Aftalen i 2050. Heldigvis tager flere tøjvirksomheder kampen op mod udviklingen.

Den globale tøjindustri har længe været en omdiskuteret sektor, når det kommer til bæredygtige produktion og samfundsansvar. Hvor industrien primært har været i søgelyset grundet manglen på ordentlige arbejdsforhold, er der i disse år et øget fokus på industriens indvirkning på klimaet og miljøet – og dette er med god grund. Industrien bruger årligt 98 millioner tons ikke- vedvarende ressourcer, herunder olie til produktion af syntetiske fibre, gødning til produktion af bomuld og kemikalier til farvning af stoffer (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Samtidig ser vi et markant øget forbrug af tøj blandt forbrugerne, som køber langt mere tøj end tidligere, og samtidig bruger det tøj de har i kortere tid. Sektoren står derfor med en række udfordringer på både produktions- og forbrugssiden som skal løses, hvis den vil bidrage til FN’s Verdensmål 12, der netop omhandler bæredygtig produktion og forbrug.

Et nyt initiativ fra Ellen MacArthur Foundation skal løse netop denne udfordring. Initiativet ”Make Fashion Circular” skal arbejde på at få den globale tøjindustri til at blive en del af den cirkulære økonomi. Med i initiativet sidder blandt andet Burberry og Adidas, der allerede har taget en række tiltag på området. Adidas fokuserer på genanvendelige materialer, havplast og gammelt tøj Tyske Adidas har et stort fokus på optimering af ressourcer og cirkulær økonomi. Sammen med organisationen Parley For The Oceans har de produceret sportstøj og sko af havplast. De har også sat sig en ambitiøs målsætning om, at de fra 2024 ikke længere vil bruge jomfruplast i deres produktion. Plast udgør i dag 60 % af de materialer Adidas bruger i deres produktion.

Senest har den innovative virksomhed annonceret at de i 2020 lancerer deres Futurecraft Loop’ sko, der kun er lavet fra ét materiale. En typisk sportssko er sammensat af 12 forskellige materialer, der gør den svær at genbruge eller genanvende. Adidas har i 2019 også udviklet en ny tøjkollektion, som er lavet af gammelt tøj. Kollektionen er lavet i samarbejde med Stella McCartney og virksomheden Evrnu, der har udviklet en ny kemisk proces, der omdanner gammelt tøj til fibre af høj kvalitet. Produktionen er pt. begrænset, med parterne håber på at kunne opskalere løsningen til et kommercielt niveau næste år. Burberry vil være CO2-neutrale i 2022.

Burberry kom sidste år i mediernes søgelys, da det kom frem, at de brændte en del af det tøj de ikke fik solgt i butikkerne. Afbrænding af tøj er en praksis, der er udbredt blandt mange tøjproducenter. I september 2018 blev Burberry det første modehus, der gik ud og stoppede denne praksis med øjeblikkelig virkning. Virksomheden har siden taget en række andre initiativer, der skal gøre dem mere klima- og miljøvenlige inden 2022. Burberry vil blandt andet være klima-neutrale i 2022. Dette vil de opnå ved at fokusere på deres eget forbrug og energikilder, men endnu mere vigtigt ved at kigge på den store mængde af affald, som tøjindustrien producerer. I 2018 og 2019 har virksomheden udført flere end 20,000 reparationer af tøj og tasker, og de har doneret flere end 20,000 stykker ’arbejdstøj’ til NGO’er der arbejder med arbejdsløse kvinder.

Når det kommer til læder- og stofrester fra produktionen, har virksomheden og Burberry Foundation indgået en række partnerskaber, hvor materialerne bliver omdannet til nye produkter.

En række af disse partnerskaber er kommercielle, såsom partnerskabet med Elvis og Kresse der laver smykker og interiør af læderrester, hvor andre bliver doneret til social økonomiske virksomheder.

Du kan læse mere om Burberrys arbejde på området her.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder