Januar måned har budt på en hård start for investorerne på aktiemarkederne. Selvom regnskabssæsonen er i fuld gang, er tendensen fra den første måned i 2022 præget af meget volatilitet.

Afkastudvikling i januar 

De amerikanske aktieindeks S&P500 og Nasdaq er i januar måned faldet med hhv. 3,71 % og 7,55 %, det europæiske indeks Stoxx600 er faldet med 3,76 %, mens det danske indeks OMXC25 er faldet med 9,62 %. De finansielle markeder har dermed startet 2022 med store udsving.

SDG Invests bæredygtige kvalitetsaktier er også faldet tilbage, og det betyder at vores afkast i januar faldt tilbage med 6,20 %, hvor verdensaktieindekset MSCI World afsluttede måneden med et tilbagefald på 3,07 %.

Årsagerne til den volatile begyndelse af 2022 kan findes flere steder. Vi er først og fremmest gået fra relativt lave energipriser til meget høje energipriser på kort tid, hvilket kan presse forbrugere og virksomheder. På den politiske scene fylder optrapningen i Østeuropa mere og mere. Dog kan den primære årsag til kursfaldene tilskrives den tiltagende inflation, som giver en indikation af, at der nu skal ske pengepolitiske opstramninger for at følge med den buldrende inflation.

Grundlæggende er det positivt, at der er gang i økonomien, og at inflationen er tilbage. Det gør det muligt for centralbankerne at udfase de enorme lempelser, som har eksisteret længe, ligesom det giver mulighed for igen at flytte renteniveauet til mere normale niveauer set i et historisk perspektiv. Det betyder dog i overgangsfasen, at selskaberne også skal lande på et nyt niveau for værdiansættelsen. Når renten stiger nu og fremadrettet, vil en virksomheds fremtidige indtjening ikke være lige så meget værd i dag. Det kan virke kringlet, men ikke desto mindre er det en helt naturlig mekanisme.

Ud over bæredygtighedsagendaen har pandemien også været et dominerende tema igen i 2021. Året begyndte med nedlukninger i mange lande efterfulgt af genåbninger, som har medført høj vækst. Aktiemarkederne har nydt godt heraf og kvitteret med fantastiske afkast. I løbet af foråret og sommeren har restriktionerne i Danmark været ophævet og mundbindene pakket i skuffen. Det skabte en fornemmelse af, at pandemien var fortid, men det var langt fra virkeligheden i andre lande, hvor den blussede op og skabte udsving på aktiemarkederne. Med efteråret og vinteren er Delta-varianten igen blusset op i Danmark og yderligere i dele af verden. Samtidig står vi i et vakuum, hvor vi ikke kender til konsekvenserne af den nye variant Omikron, og hvor meget den vil komme til at presse sundhedssystemerne. Positivt er det dog, at sundhedseksperter foreløbigt har meldt ud, at selve sygdomsforløbet er relativt mildt. Usikkerheden af dens konsekvenser kan dog overføres til aktiemarkedet, hvorfor vi forventer øget volatilitet i den kommende tid afhængigt af data og udmeldinger fra sundhedseksperter.

Regnskabssæsonens start

I januar måned startede regnskabssæsonen og selvom udsvingene på markedet kunne være en indikator for, at selskaberne kæmper med indtjeningen, er det faktiske billede anderledes. Over en bred kam viser regnskaberne gode resultater og overstiger forventningerne. Selvom det er forventeligt, at selskaberne kan fremvise vækst relativt til første kvartal af 2021 som var præget af COVID-19 og nedlukninger, så er det positivt, at langt den største andel overgår forventningerne i markedet. SDG Invests selskaber fremviser samme gode regnskaber, og flere er på højere eller lignende indtjeningsniveauer sammenlignet med 2021.

Konklusionen er, at selvom rentestigningerne er forventelige, er de kommet noget hurtigere end ventet og skaber derfor en negativ stemning på de finansielle markeder. Den højere rente kommer dog på den positive baggrund, at der er høj vækst i økonomierne. Vi har derfor også fortsat fuld tiltro til at de selskaber vi har valgt til vores porteføljer, vil kunne opretholde deres vækst på den længere bane, og derfor også, at vores porteføljer fremadrettet vil vise gode afkast igen.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder