De seneste ugers flotte comeback på aktiemarkederne kom ovenpå en oktober med en generel negativ udvikling. Renterne har spillet en central rolle for aktiekursernes udvikling i oktober og ind i november måned, mens krigen i Mellemøsten har luret i baggrunden. Regnskabssæsonen for tredje kvartal blev skudt i gang i oktober måned, og endnu en gang viser SDG Invests aktieselskaber bundsolid performance.

Månedens highlights

  • Renterne har spillet en central rolle for aktiekursernes udvikling i oktober og begyndelsen af november måned

  • FED melder om rentetop i sigte, ECB har sat renteforhøjelserne på pause for nu

  • Stærk vækst i USA, svag vækst i Europa

  • SDG Invest viser fortsat solid performance i regnskabssæsonen for tredje kvartal

Comeback for aktiemarkederne skyldes især renterne

Oktober måned har budt på faldende kurser for samtlige aktiemarkeder på tværs af regioner. Værst gik det for det ligevægtede verdensindeks med et fald på -4,70%, efterfulgt af det danske OMX C25 på -4,62%. Men aktiemarkederne kan svinge meget på kort tid, og det gjorde sig også gældende i første halvdel af november måned, hvor markederne gjorde et gevaldigt aktiecomeback.

Afkast Oktober 2023 (pr. 10.11.2023)
Ligevægtede verdensindeks -4,70% 4,51%
Dow Jones Sustainability -1,56% 12,91%
USA (S&P 500) -1,99% 17,27%
Europa (STOXX 600) -3,52% 8,01%
Japan -4,37% 10,65%
Danmark (OMX C25) -4,62% -0,27%
SDG Invest -2,40% 9,52%

Baggrunden for de seneste ugers comeback kom ovenpå markante rentefald, da den amerikanske centralbank FED var ude og signalere, at rentetoppen formentlig er nået. Det er et solidt comeback efter, at vedvarende rentestigninger i oktober og siden sommeren har tynget aktiemarkederne og udfordret investorernes risikoappetit.

Men FEDs signal var ikke entydigt positivt. Samtidig er de også blevet mere bekymret for væksten, og selvom inflationen er på vej ned, er der fortsat et stykke vej til de to procent, der er centralbankernes mål.

Der var rentemøde i den europæiske centralbank ECB i slutningen af oktober måned. Helt som ventet valgte ECB at fastholde renten og ændrede heller ikke på de fremadrettede signaler. Retorikken indikerede dog muligheden for, at en sidste renteforhøjelse er aktuel. Samtidig understregede den europæiske centralbankchef Christine Largade, at det er for tidligt at tale om den første rentenedsættelse.

Geopolitisk uro i Mellemøsten: SDG Invest har begrænset eksponering til konflikten i Israel

Krigen mellem Hamas og Israel har indtil videre ikke påvirket væksten og inflationen. Der er selvfølgelig risiko og bekymring for, at konflikten breder sig. Det oplevede vi også midt i oktober måned, da olieprisen kortvarig steg som følge af bekymringer for, at krigen ville brede sig og potentielt involvere et eller flere af de store olieproducerende lande.

Vores eksponering til krigen er begrænset. Udover det faktum, at geopolitisk uro altid kan have en indvirkning på investorernes risikovillighed, så har SDG Invest ingen direkte eksponering til Israel.

Afkast for SDG Invest

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har i oktober leveret et afkast på -2,40% og på 9,52% for hele 2023 (efter omkostninger). Foreningens benchmark Dow Jones Sustainability World Composite Index gav et afkast på 1,56% for oktober og på 12,91% for året (før omkostninger). Afkastene for året er pr. 10. november 2023.

SDG Invest underperformer i oktober måned på grund af vores underliggende vægtning til selskaberne i IT-sektoren. I oktober måned leverede Microsoft et flot afkast på 7,2%, hvor foreningens benchmark har draget fordel af at have en vægt på knap 11% til Microsoft. SDG Invest har en vægt på 2,8% til Microsoft, hvilket resulterer i, at foreningen taber 0,6% i afkast alene på undervægten af Microsoft. Dog outperformer SDG Invest sit benchmark i sektorerne Kommunikationsservice og Sundhed.

Renteforhøjelser slår igennem forskelligt: Stærk vækst i USA, svag vækst i Europa

Seneste tal for amerikansk økonomi har vist, at den voksede med ca. 5%. Væksten skyldes især det private forbrug, hvorfor rentestigningerne endnu ikke synes at være slået igennem. Årsagen er muligvis, at rentestigningerne er kommet ovenpå en tid med høj likviditet og opsparinger.

I modsætning har vi den europæiske økonomi, som oplever stilstand, da de europæiske husholdninger holder igen. Rentestigningerne synes at være slået igennem, men også de stigende energipriser kan være en medvirkende spiller.

Generelt positive regnskabsaflæggelser – dog skuffende forventninger til fremtiden

Oktober måned var startskuddet for regnskabsaflæggelserne for tredje kvartal, og i skrivende stund går vi ind i den sidste fase af Q3-rapporteringssæsonen. Det ser indtil videre ganske fornuftigt ud. På et samlet niveau ligger omsætningsvæksten på 1,8% og indtjeningsvæksten på 2,2% for USA. For Europa ligger omsætningsvæksten på -6,2% og indtjeningsvæksten på -20,08%.

Selskaberne, som hidtil har aflagt regnskab, overrasker analytikernes forventninger positivt til omsætnings- og indtjeningsvæksten i USA med henholdsvis 1,1% og 7,5%. Dette er dog ikke gældende for de europæiske selskaber, som skuffer på både omsætnings- og indtjeningsvæksten med henholdsvis -2,4% og -7,5% i forhold til analytikernes forventninger. Det kan dog nå at ændre sig, da alle regnskaber endnu ikke er aflagt.

Selvom regnskabsrapporterne for tredje kvartal generelt har været bedre end forventet, så fokuserer investorerne i høj grad på selskabernes forventninger til fremtiden. Skuffelser og usikkerhed dominerer billedet, og årsagen skal findes i de seneste 18 måneders renteforhøjelser, med den deraf negative indvirkning det kan have på væksten. Der er tendens til, at skuffende forventninger bliver straffet hårdere af investorerne i denne regnskabssæson, som er gået i defensiven og har bragt allokeringen af aktier ned.

Positive regnskaber i SDG Invests selskaber

Tredje kvartal – regnskabssæson Omsætningsvækst Indtjeningsvækst
USA (S&P 500) 1,56% 2,47%
Europa (STOXX 600) -7,43% -12,79%
SDG Invest 4,47% 14,90%

I SDG Invest har 49 af 56 selskaber aflagt regnskab for tredje kvartal. Her viser omsætningsvæksten 4,47%, mens indtjeningsvæksten er 14,90%.

SAP aflægger et flot kvartalsregnskab, der overstiger markedsforventningerne på indtjeningen. Omsætningsvæksten for kvartalet stiger med ca. 4%, og det er særligt drevet af SAP’s cloudforretning, der stiger 16%. SAP har i kvartalet opnået en højere driftsmargin, der oversteg analytikernes forventninger. Dette skyldes blandt andet lavere omkostninger til forskning og udviklingen i salget. Den stærke vækst i SAPs cloudforretning indikerer, at deres strategi med at flytte kunder fra lokale systemer til skyen virker. SAPs resultater adskiller sig markant fra andre softwareleverandører i markedet som Oracle og Workday, der begge oplever en opbremsning i salget af deres produkter.

Novo Nordisk har opjusteret deres salgsforventninger til en vækst på 32-38% mod tidligere 27-33%. Samtidig øgede de også forventningerne til driftsresultatet, som nu ventes at stige mellem 40-46% mod tidligere 31-37%. Opjusteringen skyldes højere salg end ventet af diabetesmidlet Ozempic i USA. Novo Nordisk har i øvrigt øget deres forventninger til salget af både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy i USA.

Omlægning i SDG Invest 

I midten af oktober måned foretog vi en omlægning i foreningens portefølje. Vi har solgt selskabet Worldline.

Worldline

Worldline er en fransk virksomhed, der specialiserer sig i digitale betalings- og forretningsløsninger, herunder elektroniske betalingstransaktioner. Vi har valgt at sælge Worldline, da selskabet i en længere periode ikke har levet op til vores finansielle kvalitetskriterier. Ved de seneste regnskabsaflæggelser har selskabet leveret skuffende resultater, og samtidig tyder det på, at afkastningsgraderne ikke peger på nogen særlig værdiskabelse. Derfor har vi valgt at sælge aktien.

Vores forventninger til selskaberne

Den foreløbige konklusion på regnskabssæsonen er, at der ikke står recession skrevet hen over regnskaberne i USA. Modsat viser de europæiske regnskaber tegn på, at selskaberne er udfordret, hvilket stemmer overens med væksten for den europæiske økonomi.

Vi forventer, at SDG Invests selskaber vil fortsætte deres positive udvikling, som vi hidtil har set. Dog med en mere behersket vækst fremadrettet på grund af de pengepolitiske stramninger. Selskaberne i SDG Invest har vist højere vækst end de europæiske og amerikanske aktiemarkeder. Det kan indikere, at vores selskabers prissætning er blevet mere attraktiv, da indtjeningen er steget. Hvorimod det generelle aktiemarked er blevet dyrere, som følge af den negative indtjeningsvækst. Det understreger, at SDG Invests kvalitetsaktier er solide, og vi føler os overbeviste om, at vores porteføljer er robuste til den kommende tid.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder