British Standard Institution (BSI) lancerer den første standard for naturkapitalregnskab

Standarden skal hjælpe organisationer i den offentlige og private sektor med at måle den måde, deres aktiviteter påvirker naturen på.

Standarden skal give organisationer en dybere forståelse for, hvordan deres operationer påvirker og afhænger af naturkapitalaktiver som geologi, jord, vand, luft og levende organismer for at understøtte beslutningstagning.

Standarden præsenterer terminologi, principper, trin og output til oprettelse af en naturbaseret kapitalkonto for at muliggøre en gennemsigtig og gentagelig praksis. Dette inkluderer minimumskravene til at definere en kontos grænse, væsentlige påvirkninger og afhængigheder og dokumentation af de anvendte data og proces bag. Standarden kan hjælpe organisationen med at:

  • identificere dens virkninger og afhængighed af naturkapitalaktiver og tilknyttede risici og muligheder
  • kommunikere information og implikationer idenfor organisationen og med eksterne interessenter
  • træffe mere informerede forretningsstrategier og operationelle beslutninger ved at integrere naturkapitalkonti med vurdering af anden kapital
  • overvåge og evaluere virkningerne og effektiviteten af interne beslutninger og ændringer på grund af eksterne faktorer

Standarden foreskriver to vigtige regnskabsmæssige output af naturkapitalkonti – hver med understøttede tidsplaner: en naturbaseret kapitalbalance, der viser organisationens afhængighed af naturkapitalaktiver, og en naturbaseret opgørelse af kapitalindkomst, der viser organisationens positive og negative virkninger.

Standarden er udviklet af et udvalg, der består af eksperter indenfor miljøøkonomi, skovbrug, natur- og socialkapital og miljøvidenskab. Standarden er beregnet til at blive brugt af dem, der skal forberede regnskabet.

Standarden er baseret på en systematisk og verificerbar tilgang, der er autoriseret og skal sikre, at organisationer undgår greenwashing.

Hos SDG Invest håber vi, at lanceringen af standard 8632 vil tilskynde flere organisationer til at begynde at udforske værdien af deres indflydelse og afhængighed af naturlig kapital som en central del af deres beslutningsprocesser.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder