Begivenhedsrig måned: Reddit vs. Wall Street Hedgefonde

De første tre uger af januar udviklede sig med stigende aktiemarkeder dog efterfulgt af den sidste uge, hvor aktierne faldt noget tilbage. Godkendelse af flere corona-vacciner, hjælpepakker, positive virksomhedsregnskaber og bæredygtighed som vækstdriver har haft positiv indvirkning. Samtidig har vi været vidne til et usædvanligt fænomen, hvor en kamp mellem brugere på det sociale medie Reddit og Wall Streets professionelle børsmæglere har haft manges fokus.

Virksomhedsregnskaber bedre end forventet
Midt januar begyndte de amerikanske selskaber at aflægge regnskaber for 4. kvartal 2020 og ved indgangen til februar er de europæiske og danske selskaber også påbegyndt deres rapportering. Det umiddelbare indtryk er indtil videre, at udviklingen i 4. kvartal igen har været væsentlig bedre end umiddelbart frygtet. Således har både omsætning og især indtjeningsudviklingen vist ganske positive takter.

Vacciner og hjælpepakker
Positivt er det også, at flere vacciner er blevet godkendt, flere er på vej og massevaccinationerne kører på fuldt drøn. Med de fortsatte restriktioner og nedlukninger hjælper de massive hjælpepakker, lave renter og likviditets- og lånefaciliteter stadig økonomien gennem corona-pandemien. Især i forhold til den trængte økonomi og de brancher der er hårdt ramt.

Bæredygtighed som vækstdriver
Sundhed og bæredygtighed er de nye vækstdrivere. Set fra aktiemarkedets perspektiv er det stadig mere tydeligt, at de høje langsigtede vækstrater ligger inden for de mere bæredygtige produktions- og serviceaktiviteter. Fokus i SDG Invest er rettet mod at identificere de selskaber, der står stærkt i forhold til ressourcer og teknologier, der støtter den mangfoldige bæredygtige agenda.

De nye vækstdrivere er også hjulpet godt på vej af, at USA’s nye præsident, som tiltrådte i januar, vil bringe USA tilbage til et tættere internationalt samarbejde bl.a. via WHO og Paris-aftalen. Udover Bidens grønne fokus vil han bringe øgede forudsigelighed til bordet, som alt andet lige vil understøtte et aktiemarked, der ikke ønsker geopolitisk usikkerhed.

Et usædvanligt fænomen: Reddit vs. Wall Street Hedgefonde
Januar måned har også budt på et usædvanligt fænomen, der har haft manges fokus. For at forstå kampen om GamenStop mellem Reddit brugere og Wall Street Hedgefonde, skal man forstå det tekniske begreb ‘short-selling’. ’Short-selling’ er en taktik, der bruges af investeringsfonde, der tager en høj risiko for at maksimere deres profit. Forestil dig at du låner en bog på biblioteket og sælger den på Ebay for 100 kr. Du regner med, at bogen vil falde i værdi, og at du kan købe den igen på Ebay til en lavere pris og tjene penge på bogen, førend du afleverer den på biblioteket. Det er dog yderst risikabelt, da bogens værdi kan stige, inden du når at købe den igen. Hvis hedgefonde fanges i en situation, hvor de har ‘short-sold’ en aktie, som stiger hurtigt, fanges de i en såkaldt ‘short squeeze’.

Ift. GameStop orkestreret brugerne på Reddit en ‘short-squeeze’ overfor Hedgefonde. Gamestop, som sælger spil og konsoller, har de seneste år tabt store summer, fordi handlen er rykket online, og aktien er nærmest faldet uafbrudt. Melvin Capital og Citron Research havde satset et milliardbeløb på, at GameStop fortsat ville tabe værdi og havde ’short-sold’ dets aktier. Men brugerne fra Reddit har fået aktiekursen til at stige gennem opkøb af aktier og dermed efterlade hedgefondene i en ’short-squeeze’ med udsigt til tabet af milliarder. Flere faktorer har været medvirkende til, at GameStop nu er tilbage i kurs 60. Dog er den 3 gange så meget værd som den var primo januar.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder