Bæredygtighed kan vejes og findes for let

I denne måned vil vi gerne dykke lidt ned i FN’s Verdensmål og den tredobbelte bundlinje som ligger til grund for vores arbejde i SDG Invest. Der har været et øget fokus på bæredygtighed i forbindelse med investeringer på World Economic Forums årlige samling i Davos i Schweiz, men der er fortsat behov for en vis begrebsafklaring i forhold til hvad det vil sige at noget er bæredygtigt. Bæredygtighed kan være et forvirrende begreb for både virksomheder og forbrugere, hvis det ikke er helt tydeligt hvad der tales om. Samtidig kan der være forskellige meninger om hvad bæredygtighed er, og dette kan gøre det endnu mere forvirrende for forbrugeren. En fremherskende betegnelse for bæredygtighed i forbindelse med virksomheder og investeringer er ESG, som du måske også er stødt på. ESG står for environmental, social and governance. Men for os dækker bæredygtighed over endnu flere parametre, og er helt grundlæggende for filosofien bag SDG Invest. Vi vil derfor denne gang kort forklare vores scorecard, hvor vi måler virksomheder på hvor bæredygtige de er, baseret på FN’s Verdensmål.

Men kan man overhovedet måle bæredygtighed? Og hvordan gør man i så fald? Cicero, et firma som laver research på feltet, har for nyligt præsenteret en rapport hvor det fremgår, at 97 ud af 100 finansielle rådgivere var enten “noget” eller “meget” bekymrede over risikoen for beskyldninger om misvisende information om investeringer som siges at bære et ESG-prædikat. Og hvad er så dette ESG, som rådgiverne er bekymrede for, og som alle tilsyneladende taler om? Når en virksomhed vurderes ud fra ESG i investeringssammenhæng, vil man typisk vælge de virksomheder fra som opererer i visse brancher; for eksempel våben og tobak. Ifølge samme undersøgelse fra Cicero viser det sig at stort set alle rådgiverne vælger netop våben og tobak fra i forbindelse med ESG investeringer. Men kun 29% af rådgiverne ekskluderer minedrift og fossile brændstoffer. Vi har også foretaget denne vurdering i SDG Invest, og vi sorterer alle virksomheder fra som helt grundlæggende ikke kan siges at være bæredygtige ud fra en ESG vurdering – også minedrift og fossile brændstoffer.

I SDG Invest har vi derudover et scorecard med 42 parametre fordelt på tre overordnede områder, som vi scorer virksomhederne ud fra. Vores tre områder er lederskab, bæredygtighed og virksomhedsledelse. Så for os skal virksomhederne ikke alene præstere ud fra de efterhånden gængse ESG parametre, de skal aktivt gå forrest i deres branche når det kommer til at nå FN’s Verdensmål i 2030. For os er det ikke et spørgsmål om hvorvidt en virksomhed eksempelvis blot skærer ned på deres CO2 udledning; vi vil se dem gøre en aktiv forskel på de tre nævnte områder.

Vi har en portefølje på mellem 50 og 100 virksomheder. Det er altså de virksomheder som klarer sig bedst på verdensplan ud fra følgende samlede vurdering: først og fremmest økonomisk præstation; dernæst ESG sortering; og til sidst vores scorecard, som er unikt i forhold til at måle det aktive ansvar og lederskab som en virksomhed tager.

Som et praktisk eksempel kan vi fortælle, at Nestlé, som er en del af vores portefølje, netop tager et aktivt ansvar i forbindelse med plastik og affaldshåndtering. De har sat det mål, at 100% af deres produkters emballage skal være genanvendelige eller genbrugelige senest i 2025. Som et tiltag har de identificeret de plasttyper som er svære eller umulige at genbruge, og vil ikke bruge disse fremadrettet, og udfase dem der hvor de bruges nu. Desuden har de sammen med en række andre virksomheder planlagt et pilotprojekt der skal teste en miljøvenlig version af et fødevareabonnement; forbrugere kan bestille deres dagligvarer til levering som vi kender det allerede, med den forskel, at al emballage er genbrugelig. Projektet hedder Loop, og skal gøre det nemt for forbrugere at træffe et miljøvenligt og mageligt valg. Der er pant på emballagen, og Loop står for rengøring og recirkulering af den.

Vi ser positivt på aktive forretningstiltag i den stil. En proaktiv strategi fra virksomhederne gør det desuden mere attraktivt for investorer, og på den måde kan vi arbejde på at nå målsætningerne for 2030. Vi tror nemlig på, at bæredygtighed er noget en virksomhed kan lave god forretning på, og samtidig arbejde for at nå FN’s Verdensmål.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder