Bæredygtige investeringer udkonkurrerer traditionelle modstykker

Der har længe været en opfattelse af, at bæredygtige investeringer koster på afkastet. 2019 blev året, hvor fordommene for alvor blev gjort til skamme.

Ni af de største amerikanske ESG-fonde udkonkurrerede i 2019 USA’s største aktieindeks S&P 500, og syv af dem har slået deres markeds benchmark over de sidste fem år.

Dette viser endnu en gang, at bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter, og virksomheder belønnes for aktivt at arbejde for en mere bæredygtig og langsigtet udvikling.

Det er altså ikke uden grund, at bæredygtighed fylder mere i dag end nogensinde før i den finansielle sektor og hos investorer.

 

Global Tendens

Tendensen er ikke kun begrænset til USA, den er også global. Europa er i spidsen på mange områder, når det kommer til bæredygtighed. Det ser vi i de virksomheder, som SDG Invest investerer i, da 60 % af dem er europæiske. Samtidig afsluttede SDG Invest sidste år med et afkast på 30,53 % efter alle omkostninger, hvilket placerer fonden, som en af de bedste i Danmark på tværs af alle kategorier.

Ved bæredygtige investeringer går ønsket om en bedre fremtid hånd i hånd med attraktive afkast. Det er altså en myte, at det koster på afkastet, hvis man investerer ud fra etiske kriterier, og 2019 er beviset.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

I SDG Invest er bæredygtighed mere end bare at frasortere sektorer gennem ESG-screeninger. Vi investerer i de virksomheder, som er i stand til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodel og proaktivt bidrager til FN’s 17 verdensmål.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder