Aktiemarkederne ramt af sygdom

Coronavirus har med hastige skridt spredt sig til mere end 70 lande og smittet over 90.000 mennesker globalt. Mange lande tager sine forholdsregler for at inddæmme smitten. Hele samfund lukkes ned og folk holdes i karantæne, og det har naturligvis implikationer for rigtig mange virksomheder, der må justere deres syn på fremtiden. Læs her om aktiekorrektion, og hvorfor det er vigtigt at holde fast i sin investeringsstrategi.

Udbredelsen fortsætter – med lavere fart

Antallet af lande med smittede borgere har rundet de 70. Næsten 93.152 mennesker har været smittet og omkring 3.198 mennesker er døde af sygdommen – vel og mærke primært mennesker der i forvejen havde problemer med luftvejene (d.4.3.20 kl. 10). Omkring 50.690 af de smittede er erklæret raske igen, og størstedelen af de smittede oplever kun milde symptomer.

Figur 1: Udviklingen i antallet af smittede (hvid) og antallet af døde (rød)

Udviklingen i antallet af smittede fortsætter i stigende trend (figur 1), men det er ikke en eksponentiel stigning, som man kunne frygte. Antallet af dødsfald som følge af smitten stiger meget begrænset, hvorfor vi endnu ikke kan se effekten af de mange inddæmningstiltag i tallene.

Den nye realitet: aktiekorrektion

Nyhedsstrømmen om coronavirussen er voldsom og global, og som investor er det nemt at blive draget af de negative nyheder. Aktiemarkedet er midt i en korrektion. Kendetegnet ved korrektioner er, at udsvinget kun varer få uger eller måneder. Dette kan udløses ved en hændelse – i dette tilfælde coronavirus – som gør at markedsdeltagerne skal forholde sig til en ny realitet.

Realiteten er nemlig at forsøget på at inddæmme sygdommen har implikationer for menneskers forbrugsmønster. Man rejser mindre, man forbruger lidt mindre, fabrikker lukkes og værdikæder i virksomheder forstyrres. Alle faktorer der påvirker virksomhedernes salg og dermed deres forventninger negativt.

Virksomhederne er derfor nødsaget til at melde ud til investorerne, at man forventer dårligere resultater i den nærmeste fremtid. Og hvis investorer pludselig får mindre for deres investering, så skal priserne på aktierne også korrigeres. Vi står nu midt i en aktiekorrektion, hvor sidste uge var voldsom, og fine afkast fra årets start forsvandt.

Vores investeringer går ikke hus forbi i sådan et marked. SDG Invest har år-til-dato tabt -4,7 %. Gennemsnittet for markedet (indekset MCSI World) har i samme periode tabt -6,65 %, hvilket vil sige, at SDG Invest har klaret sig knap 2 % bedre.

Hvor længe kan det blive ved?

Inden coronaudbruddet, var aktierne i god form. Mange selskaber trives godt i et miljø med lave renter, og selvom væksten er moderat, så tjener virksomhederne stadig flere penge. I den aktuelle regnskabssæson er det generelle billede også, at virksomhederne overrasker positivt og fremviser mere vækst end markedet forventede. Det aktuelle billede er altså godt, men coronavirussen går ind og fjerner fokus ved at påvirke fremtidsudsigterne negativt.

Volatiliteten på aktiemarkederne kan sagtens fortsætte nogle uger endnu, men det sandsynlige scenarie er, at tilbagefaldene aftager, og at aktierne senere på året igen vil hente det tabte. Når sygdommen er inddæmmet, vaccinen er klar og tallene for smittede stagnerer, vil de implicerede lande stille og roligt ophæve karantæner og åbne for produktion og samfund igen. Tilliden til fremtiden og aktiemarkedet vil vende tilbage og aktierne stige igen.

Tænk langsigtede investeringer

I planlægningen af sin investeringsportefølje, skal man have det lange sigte for øje. Det er i situationer som denne, at vigtigheden af dette ses. Man skal holde fast i sin strategi, beholde sine kvalitetsaktier og så skal man vente. Uanset omfanget af coronavirussen, skal aktierne nok komme igen.

I SDG Invest vælger vi kun sunde kvalitetsvirksomheder, der i gode tider formår at sætte penge til side til dårligere tider. Det bygger vores investeringsfilosofi bl.a. på. Virksomhederne vil blive påvirket i et marked som det nuværende, men de er bedre rustet end de fleste til at komme igennem krisetider som denne. Tilsidesættelse af likviditet giver dem nemlig økonomiske frihedsgrader til at agere til investorernes fordel – også når det går mindre godt.

Vi anbefaler derfor at bevare roen og have tålmodighed i en tid som denne!

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder