2023 er kommet stærkt fra start, og aktiemarkederne har kvitteret med positive stigninger. Selskaberne har indtil videre vist bedre end frygtet regnskaber, og samtidig er der tegn på, at inflationen er på vej ned. Det skaber håb blandt investorer om, at rentetoppen er nået. Men intet er mejslet i sten, når det gælder økonomiske forudsigelse. Udfordringerne kan hurtigt komme til at stå i kø.

SDG Invest outperformer markedet

Aktiemarkederne er kommet stærkt fra start i 2023, og SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier har pr. 01.02.23 leveret et afkast på 5,16% efter omkostninger. Benchmark har i samme periode leveret et afkast på 4,01% før omkostninger. SDG Invest outperformer dermed benchmark med 1,14%.

Ser vi mere overordnet på de globale aktiemarkeder, så har verdensaktieindekset MSCI World leveret et positivt afkast på 6,15% i samme periode. Både det amerikanske og europæiske marked følger trop med den positive udvikling, hvor det største amerikanske aktieindeks S&P500 er oppe med 5,50%, og det europæiske Euro Stoxx 600 aktieindeks er oppe med 6,77%. Alle ovenstående afkast er målt i danske kroner og pr. 01.02.23.

Det positive afkast for årets første måned er drevet af den tilbagevundne optimisme blandt investorerne. Optimismen er understøttet af indikationer af inflationen har toppet, genåbningsfest på de asiatiske aktiemarkeder og flotte regnskabsaflæggelser i den begyndende regnskabssæson.

To forhold sendte aktierne op

Den positive udvikling skyldes to forhold. For det første har investorerne set tegn på lavere inflation. Tilmed har den amerikanske centralbank FED indikeret, at en blødere landing af økonomien er en sandsynlighed. Det har investorerne tolket som en indikation af, at centralbankerne vil gå mindre aggressivt til værks med nye renteforhøjelser i år. Dette blev bekræftet på FED’s rentemøde i går den 1. februar, hvor renten blev hævet 0,25 procentpoint fremfor 0,75 og 0,5 procentpoint, som vi har set i 2022. Konkret forventer markedet, at styringsrenten i den amerikanske centralbank topper til sommer, hvorefter den sænkes gennem hele andet halvår.

For det andet har de foreløbige regnskabsaflæggelser været bedre end frygtet. Selskaberne i porteføljen har fortsat en stærk pricing power, hvilket betyder, at selskabet håndterer de stigende omkostninger ved at videreføre de øgede omkostninger til kunderne. Dette medvirker til et indtjeningsmomentum, der kan virke understøttende for markedstesen om den blødere økonomisk landing.

Vil det fortsætte?

De stigende kurser for januar måned er på mange måder berettiget men også baseret på usikre forventninger. Inflationen er på vej ned. Dette er uden tvivl en positiv udvikling for aktiemarkederne, eftersom det indikerer, at renteforhøjelserne har haft en effekt. Den positive udvikling kan fortsætte så længe inflationen er aftagende, rentepolitikken holdes i ro og den globale økonomi er stærk. Men det er en svær balancegang for centralbankerne. Renteforhøjelserne sker for at dæmpe inflationspresset, men samtidig er det også væsentligt, at renten ikke hæves for meget, så økonomier ender i hård recession.

Intet er mejslet i sten, når det gælder økonomiske forudsigelser. Udfordringerne kan hurtigt komme til at stå i kø. Flere økonomer advarer om, at vi er på vej ind i en periode med recession, da risikofaktorerne står i kø. Krigen i Ukraine kan eskalere og skabe højere energipriser, ligesom faldende boligpriser kan få forbrugerne til at holde igen og stigende lønninger kan få inflationen til at bide sig fast blot for at nævne nogle eksempler.

Inflation og stigende renter kan for mange opfattes som negativt. Vi står i en tid, hvor risikofaktorerne står i kø, og prognosen ikke virker voldsom positiv. Det positive er dog, at januar måned har indikeret, at den er mindre negativ end tidligere. Samtidig står vi i en situation, hvor det bliver interessant at se, om vi er på vej tilbage fra flere års pengepolitisk eksperiment med 0-renter – tilmed minus renter – og i stedet henimod en normalisering af rentepolitikken, og hvor forbrugsmønstrene igen er balancerede.

Fortsat volatile aktiemarkeder

Vi forventer forsat udsving på aktiemarkederne, som vil være følsomme overfor rentemarkederne, økonomiernes tilstand og centralbankers retorik.

Samtidig sikrer vores udvælgelsesmodel, at vores selskaber er finansielt stærke med solide opsparinger og stærke løbende pengestrømme. De har derfor kapital at stå imod med, når krisen kradser. Dette er egenskaber, som historisk har vist sig meget vigtige i tider med afmatning. Vi fortsætter derfor med at eksekvere ud fra vores strategi og er sikre på, at det vil bringe vores investorer godt ind i fremtiden.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.