FN-rapport: Investering på 8,1 billioner USD er nødvendig for naturbaserede klimaløsninger i løbet af de næste 30 år

Ifølge UN Environment Programme (UNEP) er en samlet investering i naturbaserede klimaløsninger på 8,1 billioner USD frem til 2050 nødvendig for at tackle problematikker indenfor klima, biodiversitet og aktiviteter, der udpiner jorden. Rapporten understreger behovet for hurtigt at fremskynde kapitalstrømme til naturbaserede løsninger ved at gøre naturen central for den offentlige og private sektors beslutningstagning relateret til samfundsmæssige udfordringer.

Der er behov for strukturelle transformationer

For at imødekomme de naturrelaterede kriser, vi står overfor, er der behov for strukturelle tranformationer. Dette skal ske gennem en mere bæredygtig opbygning i kølvandet på Covid-19-pandemien, men også ved at omlægge skadelige landbrugs- og fossile brændstofsubsidier og skabe andre økonomiske og lovgivningsmæssige incitamenter.

Naturen er nødvendig for bæredygtig udvikling

Ifølge UNEP’s administrerende direktør, Inger Andersen, koster tab af biodiversitet allerede en globale økonomi 10 % af sin produktion årligt. Hvis ikke vi formår at opnå tilstrækkelig finansiering af naturbaserede løsninger, vil det påvirke landenes kapacitet til at gøre fremskridt på andre vitale områder så som uddannelse, sundhed og beskæftigelse. Det er derfor nødvendigt at redde naturen, for at opnå en bæredygtig udvikling.

Det politiske og forretningsmæssige momentum skal tilpasses

De kommende topmøder om klima, biodiversitet, fødevaresystemer og aktiviteter, der udpiner jorden samt lanceringen af FN’s årti om restaurering af økosystemer d. 5. juni 2021 giver mulighed for at udnytte det politiske og forretningsmæssige momentum for at tilpasse det økonomiske opsving med Parisaftalen og de globale rammer for biodiversitet efter 2020.

Naturen skal gøres til en forretnings- og investeringssag

Selvom investering i natur understøtter menneskers, dyrs og jordens sundhed, forbedrer livskvaliteten og skaber arbejdspladser, tegner det sig kun for 2,5 procent af det forventede økonomiske stimulusudgifter i kølvandet på Covid-19-pandemien.

Ifølge rapporten var den private sektors årlige investering i naturbaserede løsninger 18 milliarder USD i 2018. Finansielle institutioner og virksomheder kan spille en stor rolle i at skabe et marked, hvor naturbaserede løsninger får adgang til nye indtægtskilder og øger modstandsdygtigheden ved kommercielle aktiviteter. På trods af, at der allerede er opstået en række initiativer, der ledes af den private sektor, understreger rapporten behovet for, at virksomheder og finansielle institutioner i stigende grad er en del af løsningen ved at forpligte sig til at øge finansiering og investering i naturbaserede løsninger på en ambitiøs måde, der er understøttet af klare og tidsbegrænsede målsætninger. Selvom investeringer i naturbaserede løsninger ikke kan erstatte dekarbonisering af alle sektorer i økonomien, kan de bidrage til acceleration og omfang af afbødning og tilpasning af klimaændringer.

Natur og biodiversitet hos SDG Invest

Hos SDG Invest mener vi fortsat, at virksomhedernes arbejde med biodiversitet vil blive lige så vigtig fremadrettet, som deres nuværende arbejde med klima, og vi mener, at det er vores pligt, som investor, at skubbe virksomhederne i denne retning gennem aktivt ejerskab. Fremadrettet har vi indført natur og biodiversitet som parameter i vores bæredygtige scoring.

Med leverandører over hele verden har globale virksomheder brug for at forstå hele deres forsyningskæde for at udøve korrekt due diligence gennem ansvarlig leverandørstyring og derved indføre biodiversitet som et fokusområde. Kering, der er en del af SDG Invest porteføljen, er et godt eksempel på, hvordan man som virksomhed kan tage lederskab og gå forrest. Kering har tilpasset sin biodiversitetspolitik til Science Based Targets Initiativet, World Resources Institute, World Wide Fund for Nature og rapporteringssystemet CDP. Kering vil igennem initiativer i samarbejde med interessenter inspirere til en dybdegående transformation og systemisk ændring i sin industri ved at udvikle innovative idéer, der har en positiv indflydelse på biodiversiteten. Desuden vil Kering gendanne og regenerere en million hektar i sin forsyningskæde og beskytte en million hektar kritisk, uerstattelig habitat inden 2025.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder