Europa-Kommissionen lancerer ”Green Consumption Pledge”: L’Oréal er blandt de første, der går med

D. 25. januar lancerede Europa-Kommissionen initiativet ”Green Consumption Pledge”, der skal accelerere virksomheders bidrag til den grønne omstilling.

”Green Consumption Pledge” er en del af den Europæiske Klimapagt ’The European Green Deal’, som er et initiativ på EU-niveau, der opfordrer medlemslande, virksomheder og organisationer til at deltage i klimahandling, opbygge et grønnere Europa og opnå CO2-neutralitet inden år 2050.

Virksomheder der underskriver ”Green Consumption Pledge” forpligter sig til at fremskynde deres bidrag til den grønne omstilling via en række målsætninger, der er fastsat i samarbejde mellem Europa Kommissionen og virksomhederne.

L’Oréal, der er en del af SDG Invest porteføljen, er blandt de første virksomheder, der har givet tilsagn til initiativet.

L’Oréal skal derfor:

  • Beregne deres CO2-aftryk og etablere processer for rettidig omhu (due diligence) for at opnå reduktion af deres CO2-aftryk i overensstemmelse med målene i Parisaftalen
  • Beregne deres CO2-aftryk for udvalgte produkter og offentliggøre fremskridt for offentligheden
  • Sikre at bæredygtige produkter udgør en øget andel af deres samlede omsætning
  • Forpligte en del af deres PR-udgifter til at fremme bæredygtig praksis
  • Sikre, at oplysninger, der gives til forbrugeren i forhold til L’Oréal og deres produkters klimaaftryk, er nøjagtige og lette at få adgang til.

For at levere ovenstående vil L’Oréal:

  1. Opnå CO2-neutralitet for alle operationelle steder globalt inden 2025. Dette dækker både scope 1 og 2, herunder fabrikker, distributionscentre, kontorer og forskningscentre
  2. Reducere deres aftryk for nye og re-designede produkter sammenlignet med 2019 med start i shampookategorien
  3. Udvide omfanget af forpligtelser til at reducere aftryk for nye produkter med en kategori mindst hvert år
  4. Dele miljøpåvirkning af L’Oréals produkter på virksomhedens hjemmeside
  5. Rapportere om fremskridt i den årlige ”L’Oréal for the Future” rapport

På nuværende tidspunkt er ”Green Consumption Pledge” i den indledende pilotfase, som forventes afsluttet inden januar 2022. Til den tid skal initiativet evalueres i samråd med de deltagende virksomheder, relevante forbrugerorganisationer og andre interessenter, inden de næste skridt vil blive taget.

Den grønne transformation er en af nøgleprioriteterne i den nye forbrugerdagsorden, der sigter mod at sikre, at bæredygtige produkter er tilgængelige for forbrugere på hele EU-markedet, og at forbrugerne har bedre information for at kunne træffe informerede valg.

Hos SDG Invest byder vi initiativet velkommen og håber på at se flere af vores virksomheder følge L’Oréals gode eksempel.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.