Januar nærmer sig med hastige skridt og dermed så småt afslutningen på endnu et investeringsår. 2021 har budt på mange begivenheder, som har haft mere eller mindre indvirkning på aktiemarkederne, men overordnet set er det temaer som bæredygtighed, pandemi, inflation, pengepolitik og ikke mindst de høje afkast på aktiemarkederne, som har domineret året.

Flotte afkast i 2021

Det forgangne år har været fantastisk afkastmæssigt set. For året har SDG Invest tjent gode penge til sine investorer med et afkast på 25,99 pct efter omkostninger (13.12.21). Verdensmarkedet MSCI World har leveret et lidt højere afkast på 27,75 pct. før omkostninger. Afstanden til verdensmarkedet skal findes i sektorrotationen, som gennem hele 2021 har været til fordel for især Energi. I SDG Invest betragter vi ikke olie, gas, etc. som bæredygtige og langsigtede investeringer og er derfor ikke investeret i dem.

Bæredygtighed på dagsorden i EU

I det forgangne år er bæredygtighedsdagsordnen blevet den helt store megatrend indenfor investeringer. En trend, som ikke bare er kommet for at blive, men som tager fortløbende til i styrke og omfang. I marts 2021 så vi det manifesteret i EU med ny lovgivning på området for investeringer, hvor disclosureforordningen delvist trådte i kraft. Med forordningen har banker og kapitalforvaltere været forpligtet til at spørge kunderne ind til deres præferencer i forhold til bæredygtighed, når porteføljen skal sammensættes. Den resterende del af den nye lovgivning, som handler om at opstille fælles standardiserede retningslinjer i EU, er udskudt med et halvt år og træder derfor først i kraft d. 1. juli 2022 i stedet for ved årsskiftet som oprindeligt planlagt.

Det har dog ingen indvirkning på vores arbejde med bæredygtighed i SDG Invest. Vi er gået forrest på området og sat barren højest siden etableringen i 2018. Vi investerer kun i selskaber, der arbejder ambitiøst og indgående med at forandre verden og omstille sig til bæredygtighed. Derfor har vi også i 2021 sat følgende forpligtende og ambitiøse mål:

  • Inden 2025: 100 % af vores porteføljevirksomheder vil have opnået status som ”Targets Set” med Science Based Targets Initiative
  • Inden 2030: 100 % af vores porteføljevirksomheder vil have sat net zero-mål med Science Based Targets Initiative
  • Inden 2040: 100 % af vores porteføljevirksomheder vil have opnået net zero-emissioner.

Pandemi, inflation og pengepolitik i 2021

Ud over bæredygtighedsagendaen har pandemien også været et dominerende tema igen i 2021. Året begyndte med nedlukninger i mange lande efterfulgt af genåbninger, som har medført høj vækst. Aktiemarkederne har nydt godt heraf og kvitteret med fantastiske afkast. I løbet af foråret og sommeren har restriktionerne i Danmark været ophævet og mundbindene pakket i skuffen. Det skabte en fornemmelse af, at pandemien var fortid, men det var langt fra virkeligheden i andre lande, hvor den blussede op og skabte udsving på aktiemarkederne. Med efteråret og vinteren er Delta-varianten igen blusset op i Danmark og yderligere i dele af verden. Samtidig står vi i et vakuum, hvor vi ikke kender til konsekvenserne af den nye variant Omikron, og hvor meget den vil komme til at presse sundhedssystemerne. Positivt er det dog, at sundhedseksperter foreløbigt har meldt ud, at selve sygdomsforløbet er relativt mildt. Usikkerheden af dens konsekvenser kan dog overføres til aktiemarkedet, hvorfor vi forventer øget volatilitet i den kommende tid afhængigt af data og udmeldinger fra sundhedseksperter.

Et andet tema, som investorerne har haft mere fokus på end pandemien i 2021, er inflationen. Pandemirelaterede ændringer i efterspørgslen og de stigende energipriser har især været årsager til stigende inflation. Kort sagt har pandemien ændret den måde vi lever på og efterspørger produkter, hvilket har gjort det svært for produktionen at følge med i forhold til at imødekomme efterspørgslen. Dertil kommer, at de stigende energipriser har stået for mindst halvdelen af den stigende inflation (Læs mere herom i indlægget: Kort om den nuværende inflation).

På grund af inflationen er investorer, økonomer og centralbanker bekymret for en overophedning af økonomien. Det har sat pengepolitikken på dagsordenen i 2021. Centralbankernes kerneopgave er nemlig at spotte tegn på stigende inflation og sikre stabiliteten i prisudviklingen ved at regulere og ændre i pengepolitikken. Investorer følger nøje centralbankernes udmeldinger om stigende renter og neddroslingen af obligationsopkøbene. Især renterne har betydning for aktiemarkederne, da selskabernes prisfastsættelse afhænger heraf. På den anden side er det grundlæggende positivt, hvis centralbankerne i 2022 reagerer for at undgå overophedning. Ligeledes er det vigtigt at holde for øje, at stramningerne sker på baggrund af, at amerikansk og europæisk økonomi vurderes til at være stærk og fortsat på rette vej.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder