Smittetal, nyt vaccinehåb og det amerikanske valg

Slutningen af oktober og begyndelsen af november måned har været præget af store udsving på aktiemarkederne. Udsvingene er især præget af det stigende smittetryk af COVID-19, nye vaccinehåb og amerikanske valg.

COVID-19 og nye restriktioner

Flere lande er ramt af store stigninger i antallet af smittede med coronavirus, og nye restriktioner bliver løbende indført. Stigningen i antal smittede med COVID-19 er en alvorlig situation og øger risikoen for yderligere restriktioner og nedlukninger af økonomierne. Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har stor indvirkning på de finansielle markeder og medført en stigende nervøsitet hos investorerne. På den anden side har de europæiske lande ikke lukket ned som i foråret, og regeringer overvejer hele tiden forholdet mellem restriktionernes indvirkning kontra outputtet i økonomien.

Nyt vaccinehåb løfter kurserne

Senest har godt nyt om en covid-19-vaccine fra amerikanske Pfizer og tyske partner BioNTechs løftet aktiemarkederne markant. Det første sæt af resultater fra deres fase 3-forsøg viser, at vaccinen forhindrer mere end 90 % af smittetilfældene.

Det er særligt de aktier, der har været hårdest ramt under coronakrisen (fx restaurations- og rejsebranchen), der har fået solide stigninger, mens teknologiaktier umiddelbart efter vaccinenyheden havde store kursfald. Årsagen er, at vaccinenyheden kan sætte gang i en sektorrotation, da investorerne flytter deres midler mellem de nævnte sektorer.

Nyheden om en potentiel vaccine har været forventelig, og på nuværende tidspunkt er det den bedst mulige nyhed – om end der er noget vej til vaccinens godkendelse, produktion og udbredelse.

Amerikansk valg påvirker

Markedet har også taget det amerikanske valgresultat til sig med Biden som præsident. Særegent for dette valg er dog, at Trump ikke anerkender valgresultatet, og uvisheden om hans efterfølgende handlinger kan skabe nervøsitet hos investorerne og udsving på aktiemarkedet.

Regeringer og centralbanker holder fortsat hånden under aktiemarkedet

Essentielt er det fortsat, at regeringer og centralbanker holder hånden under virksomheder og sektorer, som er hårdt ramt af COVID-19 og restriktionerne. Det er derfor positivt for aktiemarkedet og de ramte sektorer, at de europæiske budgetforslag for 2021 indeholder en fortsat ekspansiv finanspolitik, og at regeringer forhandler og vedtager nye hjælpepakker parallelt med opstramninger.

Anbefaling til dig som investor

Hos SDG Invest forventer vi, at markederne på længere sigt vil stabilisere sig, men på kort sigt vil usikkerhed og markedsudsving fortsat være en del af hverdagen.

Vores anbefaling er fortsat, at du sikrer din likviditet på den korte bane og holder fast i din langsigtede investeringsstrategi. Vores investeringsstrategi har taget dig godt igennem den nuværende corona-pandemi og vil gøre det fremadrettet. På trods af ustabile markeder outperformer SDG Invest fortsat verdensmarkedet med et merafkast på 2,66 % ÅTD efter alle omkostninger (se afkaststabel nedenfor/til højre).

Hvis du er i tvivl om din investeringsprofil og har behov for rådgivning, så kontakt os endelig i nedenstående formular. Vi hører meget gerne fra dig.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Kapitalforeningen SDG Invest Afkast ÅTD 2020
Afkast MSCI World i DKK 3,04 % (før alle omk.)
Afkast SDG Invest 5,70 % (efter alle omk.)
Merafkast ift. MSCI World 2,66 %

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder