Earth Overshoot Day 2020: Vi er i minus resten af 2020

D. 22. august 2020 havde Jordens befolkning forbrugt den mængde ressourcer, som planeten kan gendanne på et år. Det betyder at vi frem mod den 31. januar 2020 forbruger vand, skov, metaller, olie, mm., som jorden ikke kan gendanne. Vi er med andre ord gået i minus blot 2/3 dele inde i året. I alt bruger vi på nuværende tildspunkt på verdensplan 1.6 jordkloder målt på ressourcer, og hvis man zoomer ind på vores eget land, ser tallene endnu mere alvorlige ud.

Hvis alle i verden forbrugte på samme måde som vi gør i Danmark, ville Earth Overshoot Day falde allerede d. 28. marts (se graf).

Presset på klodens ressourcer betyder, at verden står over for en forandring, i den måde vi tænker ressourcer og produktion på, hvis vi ønsker at indfri FN’s 17 verdensmål og målsætningerne bag. Der er behov for at reducere, genbruge og genanvende de materialer, som indgår i produkter, så mængden af jomfruelige råstoffer bliver erstattet af sekundære og genanvendte råstoffer. Vi har med andre ord brug for at opstille vores produktion og forbrug fra en lineær til en cirkulær økonomi.

SDG Invest porteføljen og cirkulær økonomi

Hos SDG Invest mener vi, at virksomheder, der omstiller deres produktion til en cirkulær model, er med til at tage bæredygtigt lederskab, men samtidig ved vi, at cirkulær økonomi er en systemisk ændring. Det vil derfor tage mange år for store etablerede globale virksomheder at transformere deres forretningsdrift. Fremtidens virksomheder vil forstå denne transformation og derfor forsøge at høste fordelene ved cirkulær økonomi. Vi analyserer derfor alle potentielle virksomheder på deres cirkulære ambitioner og indsatser. 81 % af virksomhederne i SDG Invest porteføljen har forpligtet sig til cirkulær økonomi, hvoraf 22 % allerede har implementeret konkrete løsningsmodeller indenfor et specifikt fokusområde.

Dialog med Ellen MacArthur Foundation

I SDG Invest arbejder vi ikke kun med cirkulær økonomi i den enkelte investeringsbeslutning. Vi vil også være med til at fremme fokus på cirkulær økonomi i en bredere investorkreds. Vi er derfor i løbende dialog med verdens førende organisationen indenfor cirkulær økonomi, Ellen MacArthur Foundation, for at blive klogere på og bidrage til transformationen mod en cirkulær økonomi. Gennem vores aktive ejerskab bruger vi, som investorer, vores indflydelse til at skubbe virksomhederne i vores portefølje i en mere cirkulær retning.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder