En uge i praktik ved SDG Invest

Dag 1

Det første, jeg blev sat til, var at se en masse videoer. Det var videoer, som lærte mig alt det grundlæggende om investeringer og aktier. Her lærte jeg f.eks., hvad afkast er. Jeg lærte, hvilke opgaver de forskellige medarbejdere arbejder med, men også hvordan og hvorfor de investerer, som de gør. Jeg lærte også at der var en risiko ved at investere. Senere på dagen læste jeg en avisartikel om en start-up, der hedder Solarsack, som har lavet en vandbeholder til folk, der ikke kan komme i nærheden af rent drikkevand. De køber en Solarsack og fylder den op med vand. Derefter ligges Solarsacken ud i solen, og på den måde bliver vandet kogt rent. Jeg blev sat til og analysere, om det var en god investering eller ej. Senere på dagen blev jeg sat til at lave en analyse om Vestas for at se, om det var en god investering. Det syntes jeg var rigtig fedt at lære, da jeg lærte, hvordan man kunne regne ud, om forskellige firmaer er gode investeringer eller ej.

Dag 2

Dagen efter hjalp jeg med at sende 59 breve. Det var breve til de firmaer SDG Invest har investeret i, hvor der står, hvad SDG Invest synes, firmaerne kan gøre bedre, og hvilke områder firmaerne skal fokusere på. Her lærte jeg, hvad aktivt ejerskab er. Senere på dagen skulle jeg analysere forskellige firmaer. F.eks. firmaet Apeel, som har lavet et økologisk sprøjtemiddel til at komme på frugt uden alt muligt gift, som der er i normale sprøjtemidler. Det hjælper med at bekæmpe madspild.  Jeg lærte også om FN’s 17 verdensmål. Det lærte jeg ved at svare på nogle spørgsmål, som SDG Invest havde lavet til mig. I spørgsmålene lærte jeg også en hel masse om, hvad en investering er, men særligt hvad en bæredygtig investering er. Jeg lærte også hvad ESG-kriterierne er. Jeg lærte, at de firmaer SDG Invest investerer i aktivt arbejder med verdensmålene.

Dag 3

Dagen efter havde jeg en god og grundig snak med Allan, som er ansvarlig for at undersøge aktiemarkedet. Vi undersøgte, om der var sket nogle store udviklinger. I snakken med Allan lærte jeg om finansiel screening, som han også står for ved SDG Invest. Han forklarede mig forskellen på obligationer og aktier. Jeg lærte om, hvordan og på hvilken måde Stockrate og SDG Invest investerer i forskellige virksomheder. Jeg lærte også, hvordan det hele kører rundt. Det gør det ved, at Allan og nogle af de andre screener nogle virksomheder – altså sortere nogle virksomheder, som har en god økonomi. Men som også har styr på deres tal og i forvejen har en god indtjening. Efter den finansielle sortering bliver virksomhederne screenet på deres bæredygtighed. Jeg lærte også af Magnus, at SDG Invest har nultolerance overfor alkohol, olie, gambling og alt muligt andet. Jeg lærte om, hvordan SDG Invest bruger forskellige metoder til at finde frem til de rette virksomheder at investere i.

Dag 4

Fjerde dag lærte jeg om, hvor mange start-ups får sine penge fra til at starte op. Allan viste mig et rektangel og delte det så op i tre, hvor han forklarede, at den første del, de starter med, er deres egen penge. Bagefter kommer bankerne og låner penge, og derefter kommer investorerne, og så regner man med, at firmaet tjener nok penge til at selv kunne bygge sig større, hvilket vil sige, at der ikke mangler flere penge udefra for at få firmaet til at løbe rundt. Til sidst forklarede han, at de kun investere i globale virksomheder, der har et historisk godt afkast og som arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål.

Dag 5

Den sidste dag skulle jeg forberede en præsentation til skolen om, hvad jeg har lært af at være i praktik. Det har været en super spændende og lærerig uge og som tak, havde jeg taget kage med til alle ved SDG Invest.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder