SDG Invest klarer sig flot i 3. kvartal 2019  

3. kvartal blev som de to forrige – et kvartal med et godt positivt afkast. Afkastet i SDG Invest efter alle omkostninger var på 3,67 %. Dermed er det samlede afkast siden årets start nu på hele 20,84 % (pr. 4. oktober 2019) – hvilket må siges at være rigtig flot.

Kvartalets udvikling

Der har været en del udsving på markederne i tredje kvartal. Det startede godt efter virksomhederne offentliggjorde deres regnskaber for 1. halvår. Resultaterne var fine og overraskede endnu engang positivt i forhold til analytikernes forventninger. Det gav et godt fundament for en positiv periode på aktiemarkederne.

Desværre varede det ikke længe, før august endnu engang handlede om handelskrigen mellem USA og Kina. En hårdere retorik og en efterfølgende indførsel af nye og højere toldsatser skabte endnu engang uro.

Dette medførte, at det globale aktiemarked faldt med ca. 6 % fra toppen. Korrektion var et vidnesbyrd på, at handelskrigen – og en evt. løsning derpå – er afgørende for stabiliteten på markederne.

Efter en kort periode med hård retorik, kom der en opblødning mellem parterne, som igen forhandler om at opnå en aftale – en udvikling som vi har været vidne til flere gange gennem de seneste måneder.

Markederne blev også positivt påvirket af, at den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank sænkede renterne og var medvirkende til, at de globale aktiekurser endte med at stige med 7 % mod kvartalets afslutning, og resulterede i et flot samlet afkast for 3. kvartal.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder