Derfor er ligestilling en god forretning

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag d. 8 marts vil vi i denne måned dykke dybere ned i sammenhængen mellem ligestilling, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Vi mener, at det er vigtigt at understrege at ligestilling ikke alene er en forudsætning for bæredygtig udvikling, men at det i lige så høj grad er en god og fornuftig investering.

Ligestilling mellem kønnene er ikke blot en fundamental menneskerettighed, det er også en vigtig byggesten, hvis vi vil sikre en bæredygtig fremtid for alle. Kvinder repræsenterer halvdelen af klodens befolkning, og dermed også halvdelen af dens potentiale. Ifølge UN Women er det i dag kun 63% af kvinder mellem 25-54 år, der er på arbejdsmarkedet. Tallet for mænd i den samme aldersgruppe er på 94%. Organisationen konkluderer samtidig at de kvinder, der er på arbejdsmarkedet, tjener væsentligt mindre end mænd – globalt estimeres den gennemsnitlige lønforskel til at være på 23%.

At få flere kvinder ind på arbejdsmarkedet til en ordentlig løn har en lang række fordele for den bæredygtige udvikling. Ifølge McKinsey & Company ville man kunne tilføje 12 billioner dollars til den globale BNP frem mod 2025, hvis man udlignede forskellen i løn og arbejdsforhold (inkl. arbejdstid og sektorrepræsentation) mellem kvinder og mænd. Samtidig stadfæster OECD at et økonomisk løft af kvinder har en stor effekt på resten af familiens sundhed, uddannelse og levevilkår, da kvinder investerer en større andel af deres indkomst i familien, sammenlignet med mænd. Derudover får uddannede og erhvervsaktive kvinder færre børn og bliver senere gift. Et løft af kvinders uddannelse, løn og arbejdsvilkår har dermed en positiv effekt på hele samfundet – men det har også en positiv effekt på dit afkast.

Ligestilling giver plus på bundlinjen

McKinsey & Company har analyseret flere end 300 virksomheder på tværs af sektorer og lande. Undersøgelsen konkluderer at de virksomheder, der har en høj andel af kvinder i ledelsen, havde afkast på egenkapitalen (ROE) der var 47 % højere end de virksomheder, der ikke havde kvinder repræsenteret på øverste ledelsesniveau. Samtidig viste undersøgelsen også, at de virksomheder der havde flere end 3 kvinder i ledelsen, klarede sig bedre på hele 9 ledelsesparametre inkl. arbejdsmiljø, innovation, kontrol mm. Du kan finde hele rapporten her .

Dog handler ligestilling og inklusion ikke kun om kvinder og mænd. Det handler i den grad også om etnicitet, alder mm. Her er konklusionen også klar – diversitet giver bedre afkast. McKinsey & Company fandt, at de virksomheder der ligger i top 25% når det kommer til diversitet jf. race og etnicitet øger deres chance for at have en højere indtjening med 35%, i forhold til det nationale gennemsnit i deres sektor.

Hvad kigger vi på i SDG Invest

I SDG Invest scorer vi virksomhederne på deres andel af kvinder i bestyrelsen og ledelsen. Vores virksomheder har i gennemsnit 29% kvinder i bestyrelsen og 24% kvinder i den øverste ledelse. Så det er et område, hvor vi klart forventer at se fremgang blandt vores virksomheder, og hvor vi presser på via vores aktive ejerskab. Vi scorer også virksomhederne på om de udarbejder rapporter på lønforskellen mellem kvinder og mænd – såkaldte ’Gender Pay Gap’ rapporter. Disse rapporter er blevet lovpligtige i Storbritannien, men det er stadig få virksomheder, der laver dem for deres globale operationer.

Derudover scorer vi virksomhederne på om de har måltal og initiativer på plads, der fremmer inklusion og diversitet gennem hele leverandørkæden. Blandt andet er virksomheden Burberry med i initiativet HERproject, der fremmer kvindernes arbejdsforhold ude på tekstilfabrikkerne i 14 lande. Initiativet træner kvinderne i sundhed, økonomistyring og deres rettigheder. En anden af virksomhederne i vores portefølje er Danone, der har indført 18 ugers betalt barsel for både kvinder og mænd. Danone har også indført en række HR-initiativer, der skal gøre det nemmere for nybagte forældre at komme tilbage på arbejdsmarkedet og skabe balance mellem familie- og arbejdsliv.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder