Interview med Annemarie Meisling, Sustainability Director i Chr. Hansen

Chr. Hansen fik d. 22. januar 2019 tildelt prisen som verdens mest bæredygtige virksomhed af Corporate Knights. Chr. Hansen er en del af SDG Invest porteføljen, og vi har derfor taget en snak med Sustainability Director Annemarie Meisling om Chr. Hansens arbejde med bæredygtighed, FNs verdensmål, den flotte pris og det arbejde der stadig ligger i fremtiden.

Tillykke med prisen som verdens mest bæredygtige virksomhed. Hvad betyder den for Chr. Hansen?
Vi er allesammen utroligt stolte. Dét at få at vide, at vi er verdens mest bæredygtige virksomhed, gjorde os utroligt ydmyge i forhold til hvor vi er på den rejse. Så vi står med en stor følelse af stolthed, ydmyghed, og taknemmelighed.

Hvordan er I nået så langt med at integrere bæredygtighed i jeres forretning?
Vi var indstillede på at sætte os helt konkrete mål for, hvor vi gerne ville hen. Det kræver, at man har alle relevante afdelinger med. Der har været en fantastisk support fra ledelsen, og en af de aktører der virkelig har været med til at rykke vores arbejde, er vores investorer. De har overfor ledelsen udtrykt et ønske om at få oplyst, hvor stor en del af vores omsætning, der bidrager til bæredygtig udvikling.

Hvorfor vælge verdensmålene som ramme for jeres udvikling?
Verdensmålene giver fremtidens svar på, hvad det er for 17 områder man skal fokusere på for at skabe bæredygtig udvikling, og dermed også en bæredygtig forretning. Og så er verdensmålene gode, for de er tilstrækkeligt konkrete med de 169 undermål. Vi har arbejdet med at få verdensmålene ind i vores strategi, og har sat kvantitative mål på hvad vi ville opnå med verdensmålene og bæredygtighed. I tæt samarbejde med PwC, udviklede vi vores egen metode, som via ni data punkter og kategorier afdækker præcis hvad vi gør, når vi siger at vi bidrager til verden, og til verdensmålene.

Hvordan gjorde I helt praktisk i forhold til verdensmålene?
Vi undersøgte de ni kategorier for sammenhæng med undermålene i verdensmålene, og så gennemgik vi en ret stor analyse, hvor vi kiggede på alle vores produkter, og kortlagde dem i forhold til verdensmålene. For hvert eneste produkt vi har i Chr. Hansen skulle vi fremvise detaljeret dokumentation og beregninger til en ekstern revisor. Så det var et ret stort arbejde. Især fordi vi på nogle produkter ikke havde den dokumentation det krævede, da det ikke var noget vi havde brugt aktivt i forretningen før. Så vores største udfordring var at få samlet tilstrækkelige data og dokumentation, og vise hvilken impact det havde på verden. Men, efter det tekniske arbejde, og det er noget jeg har været rigtig glad for at vi har fået gjort, så er vedligeholdelsen meget nemmere. Nu skal vi primært forholde os til data og dokumentation, når der kommer nye produkter. Og vi kan gå tilbage i vores eksisterende produkter og forbedre datapunkter. Det har vi arbejdet på lige siden og det var et rigtigt stort stykke arbejde. Vi gjorde det af mange årsager, men primært fordi investorerne efterspurgte det. Så hver eneste gang jeg møder vores investorer, så takker jeg dem for, at de har været med til at skabe den her kæmpe omvæltning i at integrere bæredygtighed i forretningen. Vi var ikke der hvor vi var i dag, hvis ikke vores investorer havde stillet de spørgsmål.

Hvad kan andre virksomheder gøre for at få bæredygtighed på dagsordenen?
I dag erkender mange virksomheder, at der er nogle meget store udfordringer ude i verden. Alle virksomheder kan sætte sig ned og lave den analyse vi lavede. Hos os har vi haft fokus på de tre verdensmål, der matcher godt med Chr. Hansens væsentlighedsanalyse (Mål 2, 3 og 12: se faktaboks). Efterfølgende er vi gået i dialog med vores kunder omkring, hvordan vi hver især kan drive bæredygtig virksomhed, og vi har også ledt efter eksterne partnere. Der er en kollektiv erkendelse i branchen, nemlig at det er ikke én bæredygtighedsdirektør der kan ændre bæredygtigheden i en virksomhed, og det er heller ikke én virksomhed, der kan ændre verden alene. Det handler om at finde partnere til at drive en systemisk tilgang til at løse verdens udfordringer.

Hvordan sikrer du, at I altid går forrest?
Vi har besluttet, at vi i højere grad skal skabe og bruge eksterne tiltag. Vi spørger ikke, hvad kan verden gøre for os, men hvad vi kan gøre for verden. Og vi har ikke haft en ambition om at være verdens førende. Vi har en ambition om at være rigtig gode inden for de områder, hvor vi har sat os ambitiøse mål. Den måde vi vil forsøge at holde os på tæerne, er ved i højere grad at invitere eksterne partnere til at sidde med ved bordet. Ikke bare for at holde os op på vores handlinger, men til at hjælpe os med at forbedre områder, vi måske ikke selv kan se, fordi vi er så tætte på den daglige drift.

Hvad er det de eksterne partnere kan gøre?
Verden ændrer sig hurtigere og hurtigere. Det er nærmest som om, der er en ekstra nedtælling. Hvis der er en tendens, så fylder den hurtigere og mere globalt end for fem år siden. Hvis man skal kunne være omstillingsparat, så skal det inkludere diversitet forstået som at du skal have nogle flere øjne på, også eksterne, så du kan lære af dem. Med længerevarende partnerskaber vil vores eksterne partnere bedre kunne forstå og foreslå løsninger. Det er i hvert fald planen.

Har prisen fra Corporate Knights påvirket virksomhedskulturen internt i Chr.
Ja. Prisen har været med til at sætte fokus på at alle medarbejdere kan gøre noget. Vi har lige skudt en kampagne i gang, der handler om, hvordan hver enkelt medarbejder kan agere bæredygtigt. Vi er kun lige startet, men det er så inspirerende. Prisen har også været med til at starte dialog, og vi har jo nogle fantastiske forskere, som har fået åbnet endnu mere op for de drømme, de har haft. Det frigiver helt vildt meget innovationskraft internt, at have fået den anerkendelse.

Hvad er jeres næste mål?
Vi står overfor tre ting. Det ene er at integrere det yderligere med ekstern samarbejdspartner, det andet er at mobilisere medarbejderne i endnu højere grad og det tredje er, at se nærmere på vores innovationspipeline. Det arbejde vi er blevet anerkendt for med prisen fra Corporate Knights, er for de produkter vi har på markedet nu, og at vi har været i stand til at dokumentere impact. Vi ejer en af verdens største banker af biologiske, bakterielle stammer. Samtidig har vi nogle af verdens førende forskere. Fremadrettet skal vi derfor se, hvor vi kan opfylde behov ude i verden, som også har en kommercielt potentiale. Det er de mål, vi kommer til at arbejde for i fremtiden.


Chr. Hansen
Dansk ingredientsvirksomhed grundlagt i 1874

Chr. Hansen arbejder for følgende tre verdensmål:

Mål 2: Stop sult
Her arbejder Chr. Hansen på at udbrede naturlig plantebeskyttelse til afgrøder

Mål 3: Sundhed og trivsel
Inden 2022 vil Chr. Hansen lancere 6 nye produkter med dokumenteret sundhedseffekt

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Chr. Hansen vil reducere det globale spild af yoghurt med 1,2 millioner ton inden 2022

Aktiekursudvikling
36,9% i afkast pr. 28. februar 2019 (siden opstart af SDG Invest 7. februar 2018)


Corporate Knights
Corporate Knights Inc. dækker over et magasin og en forskningsafdeling. De producerer rankings af virksomheder, og rating af finansielle produkter, og som certificeret B Corp lever de op til høje standarder for social og miljømæssig performance, ansvarlighed, og transparens.

Prisen som mest bæredygtige virksomhed uddeles på World Economic Forums årlige møde i Davos i Schweiz.

Stiftet af Toby Heaps og Paul Fengler i 2002.

Annemarie Meisling
Sustainability Director i Chr. Hansen siden marts 2016

Tidligere:
Bestyrelsesformand i UN Global Compact Network Danmark siden oktober 2017
Senior global project manager, Corporate Sustainability, Novo Nordisk 2012-2016
Group sustainability director, COWI, 2008-2012
CSR konsulent, Dansk Industri, 2007-2008
CSR programme manager, Verdensbanken, 2005-2007

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder