Folkemødet: “Det er “fake news” at etik koster på afkastet”

SDG Invest tog i starten af måneden til Folkemødet på Bornholm for at deltage i en række paneldebatter omkring bæredygtige investeringer. Her var det store omdrejningspunkt forholdet mellem etik og afkast.

SDG Invest var blevet inviteret til at deltage i, hvad der på agendaen så ud som fem vidt forskellige debatter om bæredygtige investeringer på årets Folkemøde. Dog var der et spørgsmål, der gik igen på alle paneler, uanset om vi stod hos EU-kommissionen, Finans Danmark eller Kræftens Bekæmpelse – nemlig om man kan investere bæredygtigt uden at gå på kompromis med afkastet?

Svaret til dette er selvfølgelig ja – og for at aflive denne efterhånden sejlivede myte om det modsatte, har vi samlet en række undersøgelser, der viser, at bæredygtige investeringer ikke koster på afkastet:

 • I 2015 satte en række forskere fra Hamborg Universitet og Deutsche Asset and Wealth Management sig ned for at samle mere end 2200 studier, der netop undersøgte, om såkaldte ESG investeringer (investeringer der inkorporerer hensyn til klima og miljø (Environment), sociale forhold (Social) og virksomhedsledelse (Governance)[1] giver et dårligere afkast end traditionelle investeringer. Ved at gennemgå de mange studier fandt holdet bag undersøgelsen at:
  • 90 % af studierne ikke fandt et negativt forhold mellem ESG investeringer og afkast
  • 48,2 % konkluderede at inddragelsen af ESG faktorer i investeringsbeslutningen havde en direkte positiv indvirkning på det finansielle afkast
  • 41,1 % konkluderede et neutralt forhold mellem ESG og afkast
  • og kun 10,7 % fandt et negativt forhold mellem ESG hensyn og afkast.
 • Morgan Stanleys institut for bæredygtige investeringer gennemgik i 2015 en række fonde og investeringskonti, for at se om ESG investeringer klarede sig på lige fod med andre investeringsprodukter[2]. De gennemgik mere end 10.000 investeringsforeninger samt 2.800 investeringskonti og analyserede de opnåede resultater henover en syvårig periode. Konklusionen var klar – de bæredygtige investeringer klarede sig i høj grad på niveau med de traditionelle investeringsprodukter, og i mange tilfælde klarede de sig også meget bedre.
 • I januar 2018 gjorde Morningstar status på, om deres europæiske bæredygtige indeks havde klaret sig på niveau med deres andre europæiske indeks. Fra det bæredygtige indeks blev lanceret i december 2009 til og med 2017 opnåede Morningstars europæiske indeks over bæredygtige selskaber et gennemsnitlig afkast på 9,4 % om året. Det kan sammenlignes med 9,0 % i gennemsnitligt årligt afkast for Morningstars europæiske large & mid cap indeks, og 9,3 % om året mod det brede europæiske indeks.[3]

Dette er blot et lille udsnit af de data, der allerede bekræfter, at bæredygtige investeringer ikke koster på afkastet. Vi glæder os til, at vi her hos SDG Invest kan være med til at bekræfte det resultat fremadrettet.

[1] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20430795.2015.1118917

[2] https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-investing-performance-potential.html 

[3] http://www.morningstar.dk/dk/news/164296/flere-grunde-til-at-investere-b%C3%A6redygtigt-for-europ%C3%A6iske-investorer.aspx

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder