Nu kan alle investere i SDG Invest, uanset formue

Nu kan alle investere i bæredygtige globale aktier via SGD Invest, uanset formuens størrelse.

Med Finanstilsynets godkendelse, er det nu muligt at investere helt ned til 10.000 kr. i SDG Invest.

Som investor køber du værdibeviser i kapitalforeningen, som opbevares i dit depot i din bank og registreres, ligesom andre værdipapirinvesteringer, i Værdipapircentralen (VP). Du kan investere i SDG Invest ved at kontakte StockRate Asset Management, din egen bank eller din børsmægler.

Værdibeviserne er udstedt i en stykstørrelse på DKK 10.000.

Du har også selv mulighed for at downloade tegningsblanketten her. Når du har udfyldt tegningsblanketten kan du sende den til din bank, som vil sørge for at det ønskede beløb bliver investeret i SDG Invest.

 Vil du tale med en investeringsrådgiver, der kan hjælpe dig med dine investeringer?

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder