Axfood sætter baren højt for fremtidens supermarked

Svenske Axfood vil ikke blot være klima-neutrale i 2020, de har også en ambitiøs plan for, hvordan deres supermarked skal se ud i 2030, og det giver dem en plads i SDG Invest

Vi er nået til det tidspunkt på året, hvor mange virksomheder gør status på regnskabsåret 2017, og samtidig publicerer deres planer og målsætninger for hvordan de vil arbejde med bæredygtighed fremadrettet. Én af de virksomheder er svenske Axfood, som baseret på deres ambitiøse målsætninger og flotte regnskab, netop er blevet tilføjet SDG Invests portefølje.

Axfood vil være klimaneutrale i 2020

Axfood har sat sig den ambitiøse målsætning, at de vil være klimaneutrale i 2020. I 2016 alene reducerede Axfood deres CO2 aftryk med 22 %, hvor det især er virksomhedens store fokus på kølemidler og transport, der har ført til den flotte reduktion.

Axfood arbejder samtidig med to af tidens største miljøudfordringer – nemlig madspild og plastikforurening. De har blandt andet udskiftet alle deres plastposer til nye modeller lavet af sukkerrør som udleder 60 % mindre CO2 sammenlignet med plastik lavet på fossile materialer. Derudover har Axfood udvidet deres pantordning, så denne nu også gælder juiceflasker lavet i plast. Samtidig arbejder Axfood for at forbedre lovgivning på plastområdet, så det fremadrettet bliver nemmere for de svenske virksomheder og forbrugere at genbruge plastik, da det mest indsamlede plast på nuværende tidspunkt i Sverige (som i Danmark) bliver kørt til forbrænding. Et andet eksempel på at Axfood arbejder med plastproblematikken på et mere nationalt niveau er, at de via organisationen FTI har været med til at etablere et helt nyt sorteringsanlæg i Sverige, som er blandt Europas førende når det kommer til sortering og genanvendelse af plast.

På madspildsfronten arbejder Axfood med en række initiativer, som skal minimere virksomhedens madspild. De sørger for at sætte indkøb i et tæt forhold til, hvor mange varer de har på hylderne, således at der sker mindst muligt spild, og de nedsætter prisen på de varer, der er tæt på udløbsdato og donerer overskudsmad til mere end 108 forskellige velgørende organisationer. Disse initiativer er alle delelementer af Axfoods overordnede målsætning om at halvere deres madspild frem mod 2030 – en målsætning som er helt på linje med verdensmål 12 om bæredygtigt forbrug og produktion.

En langsigtet bæredygtig forretningsmodel

Axfood klarer kravet i vores scorecard, blandt andet på grund af ovenstående tiltag, men også fordi de tager en leadership rolle og indarbejder bæredygtighed i hele deres forretningsmodel. Axfood udgav sidste år en rapport ved navn Mad2030: En bæredygtig madstrategi for Sverige, hvor de analyserer hvordan den svenske madindustri ser ud i dag, hvilke udfordringer den har, og hvad Axfood vil gøre for at løse de problemstillinger som madindustrien og forbrugerne står overfor. Det betyder at Axfood frem mod 2030 blandt andet vil:

  • Halvere madspildet i deres butikker og blandt forbrugerne
  • Fremme det grønne landbrug med fokus på klimavenlig produktion
  • Styrke det lokale landbrug i Sverige ved at arbejde tæt sammen med mindre landbrug og fødevareproducenter

Axfood er klar over at deres 2030 strategi kun kan lykkes, hvis de arbejder tæt sammen med deres leverandører, politikere, lokale borgere og brancheorganisationer. Axfood har derfor et stort fokus på at arbejde i partnerskaber, som netop er et helt selvstændigt fokusområde i verdensmålene (verdensmål 17).

Axfood er derfor et godt eksempel på en virksomhed, der tænker innovativt, langsigtet og bæredygtigt – og det er netop sådanne virksomheder vi udvælger til SDG Invest. Vi er derfor glade for at kunne byde dem velkommen i vores portefølje.

Kort om Axfood

Axfood er en svensk virksomhed, der blev etableret i 2000, med målet om at blive Sveriges bedste fødevarevirksomhed. Axfood har selv 274 butikker og samarbejder med 1,137 butikker over hele Sverige, og de sidder på ca. 20 % af det svenske marked.

Axfood arbejder aktivt med bæredygtighed, og deres overordnede mål er at sikre deres kunder god og bæredygtig mad til fornuftige priser.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder