10 år til at indfri Parisaftalen – Virksomhederne skal tage lederskab ved at opstille science-based targets

Til klimatopmødet COP21 i Paris i december 2015 indgik 196 af FN’s medlemslande en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser og begrænsning af den globale opvarmning til godt under 2 grader celsius. Med 10 år tilbage til at indfri Parisaftalen, sætter vi fokus på vigtigheden af, at virksomheder forhøjer ambitionsniveauet og sætter såkaldte ”science-based targets”.

Mål baseret på videnskab

Science-based targets giver virksomheder en klart defineret vej til en fremtidssikker vækst ved at specificere hvor meget og hvor hurtigt de skal reducere deres drivhusgasemissioner, hvis de skal leve op til Parisaftalen.

Mange virksomheder har viljen og drivkraften til at arbejde med klimaindsatser, men mangler mål og baseline til at træffe de rigtige beslutninger og dermed sikre, at de transformationelle handlinger, virksomhederne står bag, er i overensstemmelse med den seneste videnskab indenfor klimaområdet.

Virksomhedernes CO2-mål, betragtes som science-based, hvis de er i overensstemmelse med, hvad den seneste klimavidenskab fra The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mener er nødvendigt for at nå Parisaftalens mål.

 

Virksomhederne skal tage lederskab

90 store industrigiganter står for 63 % af verdens udledning af drivhusgasser. 83 ud af de 90 virksomheder er energiselskaber, der producerer olie, gas og kul – virksomheder, som vi i SDG Invest har nultolerance overfor og derfor ikke er investeret i. Vi skal bevæge os frem mod et CO2-neutralt energisystem, hvis vi vil have en chance for at indfri Parisaftalen.

Virksomheder, der forstår risikoen ved klimaforandringer og demonstrerer lederskab ved at opstille science-based targets for reduktion af drivhusgasser, skal lede transformationen og presse de øvrige virksomheder til at følge eksemplet. 37 % af virksomhederne i SDG Invest porteføljen har allerede sat verificerede sience-based targets, og yderligere 15 % har lovet at opstille science-based targets i nærmeste fremtid.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.